Het dak gaat er af.

”Het gezegde ‘Het dak gaat eraf’ gebruiken we in het algemeen in positieve betekenis, zoals bij een super leuk feestje. In ons geval, als forwarder, gaat ‘het dak er ook af’, maar heeft deze uitdrukking helaas een hele negatieve connotatie gekregen.” Dat meldt Dynasty Shipping over de huidige containermalaise. 

De zeevrachtniveaus – in termen van (grote) vraag naar en (onvoldoende) aanbod van containers en scheepsruimte – heeft inmiddels een prijsniveau bereikt, dat niet eerder is vertoond. ”Wij verkeren thans in een toestand dat wij op grond van onze ervaring en gebrek aan historische gegevens geen antwoord meer kunnen geven op de vraag hoe deze situatie zich verder gaat ontwikkelen.”

Het is logisch dat veel retailers nerveus worden van de tarieven die momenteel rondgaan, met als voorspelling dat deze in januari verder zullen stijgen tot een niveau van Usd 10.000,– per 40ft container. Er zijn zelfs importeurs in de UK die al praten over bedragen van Usd 13.500,– per 40ft container. Bovenop deze absurde bedragen worden er door rederijen ook krankzinnige cancellation fee’s uitgedeeld voor het annuleren van een boeking, 2 weken voor vertrek, van Usd 2.000,– per case, terwijl het niet zeker is of er überhaupt wel een container beschikbaar is. Inmiddels zijn sommige importeurs er niet zeker meer van of deze bedragen nog wel te betalen zijn en of deze prijsstijgingen door de klant geaccepteerd zullen worden.

”Bovendien hebben we te maken met schepen die in Azië te laat uitvaren, in Europa te laat binnen komen, havens overslaan of de route aanpassen, waardoor momenteel alle schepen aanzienlijk vertragen. Deze situatie is momenteel in veel Europese havens gaande en zeker ook in Rotterdam: schepen komen eerder te laat binnen dan op tijd. Dit heeft allemaal te maken met het te laat vertrekken in China, congestie in de vele havens in de hele wereld en het aanpassen van de route tijdens de zeereis. Een schrijnend voorbeeld in dit verband is het verhaal over een importeur die acht containers, met speelgoed voor de Kerstdagen voor Southampton had geboekt. Onderweg besloot de rederij onverwachts om deze haven over te slaan en de containers in Zeebrugge te lossen, zonder aan te geven wanneer deze naar Southampton zouden worden overgebracht.”

Helaas is het volstrekt onvoorspelbaar hoe de situatie van de zeevrachtniveaus zich in januari, voor het Chinees nieuwjaar (CNY) zal ontwikkelen. Het is voor het CNY altijd al druk, maar zeker is dat de nu te verwachten drukte zijn weerga niet zal hebben, in een omvang die we tot nog toe nooit eerder hebben meegemaakt.