Op 27 en 28 juni was de Europese meubelkoepel (EFIC) te gast bij het Europese instituut voor Intellectueel Eigendom. Namens CBM was Kees Hoogendijk (directeur CBM en bestuurslid EFIC) hierbij aanwezig in Alicante (foto hierboven). Het EUIPO biedt mogelijkheden om snel en eenvoudig je designmeubelen en merken te registreren in alle Europese landen. Op de foto hieronder een impressie van de vergadering.

Inge Buffolo (EUIPO): “Onze missie is om alle geestelijke eigendommen binnen alle zakelijke gebieden met elkaar te verbinden. De EUIPO staat open voor het ondersteunen van de Europese meubelfederaties en we promoten gezamenlijke training van de EFIC leden en nationale IP kantoren om te trainen op en het vergroten van de kennis van de Europese regelgeving op het gebied van geestelijk eigendom. “Edi Snaidero van EFIC: “We zijn blij dat we onze samenwerking met EUIPO kunnen voortzetten zodat we ook in de toekomst onze ontwerpen en de daarmee samenhangende rechten kunnen blijven beschermen. De leden van EFIC nog bewuster maken van de mogelijkheden op het gebied van het beschermen van geestelijk eigendom is dan ook van groot belang.”

Op 28 juni kwamen de EFIC leden samen tijdens de algemene vergadering. De deelnemers wisselden informatie uit over de huidige situatie van de markt in hun landen en de factoren die een negatieve invloed hebben zoals de inflatie en de afname van bouwactiviteiten. Onderwerpen als circulariteit en het initiatief van Ecodesign for Sustainable Products Regulation blijven bovenaan de agenda staan omdat ze van grote invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van de industrie, van nieuwe producten en van business modellen. Toekomstige investeringen en EU projecten werden ook besproken in de Spaanse badplaats. De lokale branchevereniging Unemadera was te gast bij de besprekingen, tot groot genoegen van de EFIC leden.

www.efic.eu