Meerdere media beweerden de afgelopen week dat de houtprijs op de wereldmarkt weer flink aan het dalen is. Het kantelpunt na de bizarre stijging zou zijn bereikt. EPV en haar leden willen deze berichtgeving nuanceren. Europees emballage- en pallethout is nog steeds niet in grote hoeveelheden beschikbaar, de prijzen dalen niet, integendeel.

De berichtgeving over de dalende houtprijs is gebaseerd op de Amerikaanse Nasdaq Lumber futures. Die daalde na zijn historische hoogtepunt op 5 mei dit jaar van bijna $ 1700 BDFT naar nu circa $ 900 BDFT. Echter, de Amerikaanse Nasdaq Lumber futures gebruiken om de houtmarktverwachtingen in Europa te duiden, is te kort door de bocht. De Nederlandse houtverwerkende industrie haalt zijn hout grotendeels uit Europese productiebossen. Onder andere de HPE, Euwid en CBS Houtprijsindex, die inkoopprijzen van houtsoorten ten behoeve van de emballage- en palletindustrie tonen, laten vooralsnog geen enkele prijsdaling zien. Om helderheid te verschaffen over oorzaken en verwachtingen zetten we vanuit het blikveld van de Nederlandse emballage- en palletindustrie wat zaken in het juiste perspectief.

Wat kunnen we het komende kwartaal werkelijk verwachten in de Europese houtsector?
Een aantal ontwikkelingen heeft invloed op de houtprijsontwikkeling in Europa.

Vakantieperiode: veel zagerijen zullen de komende weken hun productie vanwege de zomervakantie twee à drie weken stilleggen. Dat betekent een aanmerkelijk lagere output dan het voorgaande kwartaal en dus beperkte mogelijkheid om op te schalen.

Voorraden zagerijen: normaliter bouwt men voor de zomerstop extra voorraad op. Nu zijn de voorraden van de meeste zagerijen nog steeds historisch laag, vanwege beperkte beschikbaarheid van Europees hout.

Volle orderboeken/maximale output: de zagerijsector loopt nog steeds tegen een té beperkte productiecapaciteit versus hun orderintake aan. Dit wordt zeker in het komende derde kwartaal, met zijn beperkingen, niet ingelopen.

Transport: het transport is op dit moment de bottleneck voor vele markten. De beschikbaarheid van transport is een remmende factor. Het tekort aan vrachtwagens en containers maakt transport extreem duur.

China: de aanhoudend grote vraag vanuit China (een nog grotere constante bepaler op de houtmarkt dan de VS) wordt vandaag de dag alleen nog beperkt door de transportmogelijkheden. Zodra hier ruimte ontstaat zal de druk op de Europese houtmarkt alleen maar toenemen.

Inhaalslag: aanbieders van hout maken een inhaalslag met hun houtprijzen. Zij slaan onder druk van de markt de kwartaalafspraken met inkooporganisaties massaal in de wind. De meerderheid van de aanbieders hanteert momenteel maand- of zelfs dagprijzen. Houtinkopers krijgen te maken met tussentijdse prijsverhogingen, die alleen verklaarbaar zijn door een te lage voorraad en te hoge vraag.

Nabije toekomst
Met het openen van de wereld na corona stoppen niet alle grote industriële houtcontracten, zoals die bestaan tussen de emballage- en palletproducenten en hun afnemers. De vraag naar pallets is ook in coronatijd nauwelijks minder geweest. Grote bouwprojecten liggen na corona niet opeens stil. Het gebruik van hout in de bouw groeit bovendien aanzienlijk, mede door de nieuwe CLT-techniek.
EPV ziet dan ook geen onderbouwing voor de bewering dat op korte termijn hout goedkoper kan worden ingekocht.

”Wij hopen uiteraard dat het prijsopportunisme met gezwinde spoed ingedamd wordt. Onze leden zullen er alles aan doen om hun voorraden op peil te houden, maar zijn daarbij afhankelijk van de productie van zagerijen en het houtaanbod op de Europese markt. Alleen als de supply chain zich vult met meer aanbod dan vraag, wordt hout goedkoper. Dit zal echter niet op korte termijn zo zijn.”

Over EPV

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is de branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen. De EPV-leden hebben een aandeel van 80% van de totale productie van houten pallets, kisten en kratten (voor groenten, fruit, wijn) en industriële en exportverpakkingen. Alle EPV-leden zijn Chain of Custody gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSC-houtkeurmerk en maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen.