In de vergadering van Nederlandse gemeente, VNG, is vanmiddag een motie aangenomen die oproept evenwicht in coronamaatregelen te brengen en winkels en andere sectoren te openen. Het is een uniek besluit van 345 gemeenten in ons land en volledig in lijn met het campagne initiatief van INretail dat iedereen weer naar een normaler leven terug wil. De roep uit de samenleving om in het coronabeleid uit te gaan van wat wél kan, wordt inmiddels maatschappij breed gedragen.

Unaniem eens over koerswijziging

Boaz Adank, wethouder Breda, voorzitter corona-taskforce Economisch herstel en initiatiefnemer van de motie waarover in de VNG-vergadering werd besloten: “Alle gemeenten zijn het er 100% mee eens dat we de koers die Nederland nu lange tijd gevaren heeft moet wijzigen. Bij alle sectoren is de rek eruit, we moeten het weer samen gaan doen en met het virus mee bewegen. Er is perspectief nodig voor alle gesloten sectoren zoals winkels, horecabedrijven, culturele instellingen, kappers, sportscholen en sportverenigingen. Ze moeten stapsgewijs veilig kunnen openen. Gemeenten staan naast de sectoren waar het water aan de lippen staat. Met nieuw perspectief wordt meer lucht gegeven en kunnen eventuele acties heroverwogen worden.”

Veiligheid blijft speerpunt

Ondernemers in dorpen en steden in het hele land hebben aangegeven zaterdag ludiek actie te gaan voeren en winkels te openen. INretail is blij dat de burgemeesters massaal achter hun ondernemers staan en begrip tonen voor de situatie.  Pas vrijdag wordt in de coronapersconferentie om 19.00 uur duidelijk of de geplande acties binnen de wettelijke mogelijkheden passen. INretail roept ondernemers om van veilige winkels ten allen tijde een speerpunt te blijven maken.