INretail heeft een eindbod voor een nieuwe cao Retail Non-Food neergelegd bij de vakbonden CNV Vakmensen.nl, De Unie, AVV en RMU.

De huidige cao loopt 31 december af. Na de achterbanraadpleging van de vakbonden is er op 9 januari duidelijkheid. Werkgevers bieden een cao met een looptijd van 2 jaar, tot en met 31 december 2025.

In die twee jaar worden de halfjaarlijkse stijgingen van het Wettelijk Minimumloon doorgevoerd in het loongebouw van de cao.