De invoering van de mondkapjesplicht in aangewezen gebieden in Amsterdam en Rotterdam pakt totaal verkeerd uit voor winkels. Omzetdalingen van meer dan veertig procent worden gemeld bij brancheorganisatie INretail, zo zegt de brancheorganisatie.

Ondernemers met vestigingen in meerdere plaatsen constateren extreme omzetverschillen tussen vestigingen. Waar retailers in andere steden langzaam uit het omzetdal lijken te klimmen en vaak dankzij goed gezamenlijk beleid van retail, centrummanagement en gemeente, is de situatie in Rotterdam en Amsterdam weer terug op het dramatische niveau van drie maanden geleden. “Gemeenten moeten het getroffen bedrijfsleven perspectief bieden”, vindt Jan Meerman van INretail. “Het levenswerk van ondernemers dat de stad kleurt en de gemeentekas spekt, wordt te gronde gericht. Dit mogen burgervaders en -moeders niet zo maar laten gebeuren”.

INretail roept ondernemers op om het overleg met gemeenten te intensiveren als lokaal het aantal coronabesmettingen toeneemt. Het plotseling invoeren van confronterende maatregelen zoals in Amsterdam en Rotterdam mag niet meer gebeuren. Ondernemers zijn belanghebbend en hebben recht op betrokkenheid bij beslissingen met grote gevolgen. Ondernemers kunnen via centrummanagers en winkeliersverenigingen het overleg met gemeenten structureel en effectief maken.

“In veel regio’s is en blijft het aantal besmettingen gelukkig beperkt. Waar de situatie anders is, moet de retail voortdurend overleggen met de gemeente om de best passende maatregelen bespreekbaar te maken. Invoering van een mondkapjesplicht is een makkelijk besluit, maar alternatieven moeten meer in de discussie meegenomen worden. De wetenschap discussieert over de effectiviteit van mondkapjes. Het spatscherm is een alternatief dat veel beter werkt in het klantcontact en voor de drager comfortabeler is.”