Onlangs werd in het tv-programma Opgelicht duidelijk dat ondernemers contante betalingen aannemen van tienduizend euro of meer, zonder te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die hierbij horen: de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft).

Naar aanleiding van die uitzending zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer en is besloten om een enquête uit te zetten onder ondernemers. Er is een kans dat jij ook wordt gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Wat moet je weten?

Is het verplicht om aan het onderzoek mee te doen? Ja. Bureau Toezicht Wwft (onderdeel van de Belastingdienst) doet in 2019 onderzoek in verschillende branches. Zo ook in de woonbranche. Het kan goed zijn dat de wet niet op jou van toepassing is en je toch wordt gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Je kan dit niet weigeren.

Wat is het doel van het onderzoek? De Wwft heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Deze wet is van toepassing op alle handelaren in goederen en dus ook de verkopers van bruidsmode (zoals trouwjurken en -pakken) en woonproducten (zoals keukens, meubelen en badkamers).

Is de wet van toepassing op de woonbranche? Accepteer je contante betalingen van 10.000 euro of meer? Dan is de Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op jou van toepassing. Ook als orders die een logische samenhang met elkaar hebben in delen contant worden betaald (en bij elkaar €10.000 of meer bedragen). Accepteer je deze bedragen niet contant? Dan is deze wet niet van toepassing. Is dat wel zo? Dan zijn dit de verplichte handelingen:

  1. Maatregelen treffen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling. Een hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen is de risicomatrix. Grotere bedrijven zijn verplicht een onafhankelijke compliance officer en een onafhankelijke auditor aan te stellen.
  2. Cliëntenonderzoek instellen. Cliëntenonderzoek houdt in dat de identiteit van de koper/verkoper moet worden vastgesteld én vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een kopie van het identiteitsbewijs, eventueel met behulp van de KopieID-app van de overheid. Verplichtingen in de Wwft worden niet ingeperkt door de AVG. De Wwft is leidend.
  3. Beoordelen of er sprake is van een ongebruikelijke transactie. Als je het vermoeden hebt dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, meld je dit altijd bij FIU-Nederland.

In het najaar gaat het Bureau Toezicht Wwft een enquête uitvoeren onder zo’n 250 woon- en bruidsmodeleden van INretail om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van dit soort contante betalingen en of er maatregelen zijn genomen om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de enquête verder onderzoek wordt gedaan.

De overheid is nu ook bezig met de voorbereiding op een wetsvoorstel waarbij contante betaling van €3000 of meer volledig verboden gaan worden. Totdat deze wet zijn intrede gaat doen geldt nog de huidige bovenstaande regeling.

Specifieke informatie en documenten over het onderzoek zullen op korte termijn beschikbaar zijn op de site van de belastingdienst. Mocht het zover zijn dan infomeren wij je daarover. Voor vragen kan ook gebeld worden met de Belastingdienst via (088) 157 48 61.