Container xChange, een vooraanstaand platform voor online bestellen en leasen van containers uit Hamburg, heeft een voorspelling afgegeven voor deze maand en de periode daarna.

Het grootste risico zit volgens het bedrijf in de stijgende bijkomende kosten vanwege de geopolitieke spanningen van dit moment. Deze komen bovenop de al enige tijd stijgende kosten voor containertransport. Het bedrijf onderscheidt een aantal uitdagingen voor de komende weken: risico’s op aanvallen, het daardoor opnieuw verleggen van routes en de complexe regelgeving ten aanzien van sancties. Wat de extra kosten betreft, denk aan stijgende verzekeringspremies voor transport via de Rode Zee en de zogenaamde war risk charges.

Dan is er de expansie van de BRICS landen, met landen als Saudi Arabië, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Ethiopië die gaat zorgen voor gepolariseerde verhoudingen in de wereldhandel en op geopolitiek niveau. Daarentegen vertrouwt het overgrote deel van de branche op technologische ontwikkelingen voor veerkracht van de containerhandel in 2024: betere voorspellingen en analyses van de geopolitieke situatie.

De Duitsers voorspellen zelf het toenemen van complexe (lees: dure) regelgeving de komende tijd en stijgende vrachtkosten maar niet van het niveau als tijdens de pandemie. De balans tussen vraag en aanbod is echter nog steeds verstoord. en dit zal voorlopig aanhouden. Wat betreft de situatie in de Rode Zee zegt Christian Roeloffs van Container xChange: “De Rode Zee route is van vitaal belang en voorlopig weer even geblokkeerd. Het is acuut maar niet chronisch voor de lange termijn. Er zijn andere routes voor handen, de handel gaat echt niet stoppen. De oorlog tussen Israël en Hamas blijft echter een risicofactor, net als de oorlog in Oekraïne, de oplopende spanningen tussen China en Taiwan en de uitbreiding van het BRICS blok.” Ja, zo kan ik ook voorspellen. Het valt me nog mee dat hij Katwijk-Rijnsburgse Boys of een andere beladen voetbalderby niet noemt als bijkomende risicofactor voor het containertransport via de Rode Zee.

Hij gaat nog even door over de uitbreiding van de BRICS landen als extra factor in de wereldhandel (Argentinië weigerde overigens onlangs toe te treden tot dit niet-Westerse handelsblok): “Wanneer dit handelsblok steeds meer gezamenlijke politieke standpunten inneemt leidt dit tot polarisatie van de wereldhandel en dat maakt alles extra complex. Misschien mogen leden van het ene blok wel geen handel meer drijven met leden van het andere blok.” Interessant is uiteraard dat zowel de Saudi’s als Iran nu tot dit blok behoren en dat zijn bepaald geen vrienden. Egypte heeft nauwe handelsbetrekkingen met Rusland en India (de I van BRICS) met de Verenigde Staten. India en China (de C van BRICS) hebben samen een bevolking van 2,5 miljard inwoners en kunnen samen een grote invloed uitoefenen op de wereldhandel. En vergeet de R van BRICS niet: Rusland en Iran kunnen samen wereldhandelsbeleid gaan beïnvloeden en de verhoudingen tussen het BRICS blok aan de ene kant en de Verenigde Staten en diens bondgenoten aan de andere kant nog meer op scherp zetten.

Waarmee we uitkomen bij sanctiemaatregelen, zoals die tegen Rusland en Iran, die moeten worden nageleefd wat de wereldhandel al extra in de weg zit volgens Container xChange. De Gazastrook, de Houthi-rebellen in Jemen. We zijn voorlopig nog niet af van risicofactoren voor het wereldwijde containertransport en ook niet van de open deuren die door bedrijven als Container xChange worden ingetrapt.