De woonbranche economische barometer, de graadmeter voor de woonbranche, is in de maand juni, na verlies in de voorgaande maand, weer licht verbeterd. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand juni drie punten gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee eindigde de barometerstand de maand juni nog altijd negatief op een stand van -10,1. Met uitzondering van de woningmarkt lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een verslechtering zien. Het is vooral het negatieve consumentenvertrouwen dat de barometerstand in het rood houdt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand mei 2023 uitgekomen op +1,8. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in mei een toename van de omzetwaarde van 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met maar liefst 6,0 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten mei 2023

%

Consumenten vertrouwen juni 2023

%

Consumenten vertrouwen mei 2023

Consumentenvertrouwen
Voor de tweede maand op rij waren consumenten een fractie negatiever dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is laag. In juni kwam het vertrouwen uit op -39, tegen -38 in mei, aldus het CBS. Consumenten waren in juni iets pessimistischer over de economie dan in mei. Het oordeel van consumenten over de economie in de komende twaalf maanden was negatiever, terwijl het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden een fractie minder negatief was. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ongunstiger dan in de voorgaande maand.

Producentenvertrouwen
De ondernemers in de industrie waren voor de derde maand op rij minder positief. Het producentenvertrouwen ging van 2,1 in mei naar 1,0 in juni, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat producenten minder positief waren over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille. Ook was het oordeel over de voorraden gereed product negatiever. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

%

Producentenvertrouwen juni 2023

%

Producentenvertrouwen mei 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In mei 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.099 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 4,1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van april werden er in mei wel 17,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -19,8 in mei flink gestegen naar -4,1 in juni 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier