De stand van de woonbranche economische barometer is nog altijd negatief, ondanks een verbetering in februari. De barometerstand noteerde een verbetering van ruim vijf punten en sloot daarmee de maand februari af op een stand van -1,8. De cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen en de woningmarkt daalden de afgelopen maand, net als in de voorgaande maand. Alleen de omzetcijfers van de woondetaillisten waren een stuk beter dan die van een jaar eerder, maar dat geeft nog altijd een vertekend beeld als gevolg van de lockdown van vorig jaar. De corona pandemie lijkt vooralsnog achter ons, maar de nieuw ontstane onrust als gevolg van de oorlog die Rusland is begonnen zijn nog niet verwerkt in de cijfers.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand januari 2022 uitgekomen op 57,2. Dat is aanzienlijk beter ten opzichte van de voorgaande maand (12,2) en tevens een historisch record. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in januari een groei van de omzetwaarde van 57,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam toe met 45,8 procent. Daarmee wordt de omzetgroei mede veroorzaakt door aanzienlijke prijsstijgingen. Als gevolg van de lockdown een jaar eerder zijn de cijfers bijzonder positief. Naar verwachting zal dit de komende maanden fors teruglopen tot minder positieve omzetcijfers.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten januari 2022

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten december 2021

%

Consumenten vertrouwen februari 2022

%

Consumenten vertrouwen januari 2022

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in februari 2022 voor de vijfde maand op rij verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -30, tegen -28 in januari. Consumenten waren in februari pessimistischer over de economie dan in januari. De deelindicator economisch klimaat ging van -43 naar -46. Consumenten waren negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Over de economie in de komende twaalf maanden waren zij even pessimistisch. De koopbereidheid kwam in februari uit op -20, tegen -18 in januari, dat is het laagste niveau in ruim acht jaar. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden consumenten in februari de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen dan in januari.

Producentenvertrouwen
In februari 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie iets verslechterd. Het vertrouwen ging van 9,0 in januari naar 8,5 in februari, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie oordeelden in februari minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook waren zij negatiever over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderpositie was daarentegen positiever dan een maand eerder. Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de voorraden gereed product is echter negatief.

%

Producentenvertrouwen februari 2022

%

Producentenvertrouwen januari 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In januari 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 14.053 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 42,7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van december werden er in januari 31,6 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -21,6 in januari (wederom) fors gedaald naar -42,7 in februari. De woningmarkt lijkt volledig op slot te raken, gezien de ongekend sterke stagnatie van het aantal transacties.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de omzetontwikkeling van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier