De Koninklijke CBM meldt dat uit een tevredenheidsonderzoek naar software en softwareleveranciers in onze branche is gebleken dat een groot deel van de CBM-leden (zeer) ontevreden is over Proteus. Slechte dienstverlening, lange wachttijden, een onbereikbare helpdesk, problemen met updates en te weinig nieuwe ontwikkeling van de software, dat zijn de grootste problemen waar respondenten tegenaan lopen. Respondenten vinden het ook onterecht dat zij moeten opdraaien voor de extra kosten door fouten van de softwareleverancier of van derden. Daarnaast zijn er weinig reële uitwijkmogelijkheden, omdat leden reeds grote investeringen gedaan hebben en omdat er geen echte alternatieven op de Nederlandse markt voor handen zijn.

Het onderzoeksrapport dat achter deze link is opgenomen, bevat niet alleen tabellen maar ook een groot aantal illustratieve quotes van (zeer) ontevreden CBM-leden. Naar aanleiding van dit rapport heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de directie van Proteus/Bemet. De directie herkent de klachten en begrijpt dat zij hier iets mee moet. Tijdens het gesprek is aangekondigd dat verbeteren van de bereikbaarheid/dienstverlening en de ontwikkeling van de software de grootste prioriteit krijgen. Daarom is en wordt het aantal werknemers op de afdelingen Service en Ontwikkeling flink uitgebreid. Daarnaast is afgesproken dat Proteus in afstemming met CBM een bijeenkomst gaat beleggen om mogelijke oplossingen met onze leden te bespreken. De datum voor deze bijeenkomst wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Zie hier het rapport.