Europese ontwikkelingen op de meubelmarkt

Een aantal maal per jaar komt de Europese meubelkoepel EFIC bij elkaar. Waar het er in enkele landen positief uitziet, wordt in andere landen omzetdaling verwacht. Dit meldt het CBM in haar nieuwsbrief.

Bulgarije: de Bulgaarse meubelindustrie wordt door de verschillende afdelingskamers aangemerkt als een van de meest actieve sectoren qua beroepsonderwijs. De grijze economie in Bulgarije is een groeiend probleem voor de sector. Bulgarije noteerde een groei van 77% in meubelverkopen. Twee derde daarvan wordt ingevoerd uit andere landen.

België: Veel onzekerheden die voortkomen door het beleid van de overheid. Uit onderzoek blijkt dat de omzet in België met 15% gedaald is. De bezetting van de productiecapaciteit is goed (90%). Export van meubelen is de laatste 6 maanden gestegen met 7%. De detailhandel heeft het nog steeds moeilijk in België.

Duitsland: De ontwikkelingen in de industrie zijn redelijk stabiel. De verkoop van kantoormeubilair is in de eerste 7 maanden van 2019 met 1% teruggelopen, in vergelijking tot het voorgaande jaar. Het keukensegment doet het beter dan de andere segmenten. Frankrijk blijft de belangrijkste exportmarkt voor Duitsland. De export is met 2,4% gestegen, de import in Duitsland daalt. Ook in Duitsland krijgen aannemers bij de bouw van nieuwe projecten steeds meer te maken met het verminderen van de CO2-impact op natuur, omgeving en milieu.

Nederland: In 2019 doet het segment kantoormeubilair het beter dan de verkopen in de consumentenmarkt. Onder druk van de overheid heeft de sector samen met de stakeholders in de keten een EPR-schema voor matrassen ontwikkeld, dat is voorgelegd aan de overheid. De branche is van plan in het kader van Smart Industry een eigen branchestandaard voor ICT te ontwikkelen om onafhankelijker te worden van grote softwareleveranciers in de branche. Door de stikstofcrisis in Nederland liggen veel bouwprojecten voor kantoren en woningen stil. Dit heeft op den duur ook negatieve impact op de interieurbouw en meubelindustrie.

Letland: De sector kenmerkt zich doordat zij veel mkb-bedrijven en micro-ondernemingen hebben. Letland voert meer meubelen in dan ze exporteert. IKEA heeft vorig jaar een winkel geopend in Riga. In Letland wordt nagedacht over het invoeren van een certificering voor meubelen, maar controle van de te verstrekken informatie blijft een moeilijk punt. Zij kiezen ervoor het product te certificeren en niet het gebruikte materiaal en willen dat ook betrekken bij de openbare aanbesteding in het land.

Turkije: De Turkse lira daalt behoorlijk in waarde. De inflatie is op dit moment 8%. De instabiele  omstandigheden in het Midden-Oosten kunnen een potentiële bedreiging vormen voor de Turkse export. De retailmarkt zal naar verwachting in de toekomst dalen. Grote leveranciers zijn zo machtig dat zij de prijzen van grondstoffen en materialen flink kunnen laten stijgen. Beschikbaarheid van deskundige medewerkers blijft een probleem in Turkije.

Italië: Italië voorziet een daling van de omzet in 2019. Van de geproduceerde meubelen wordt 60% geëxporteerd naar het buitenland. De VS, Frankrijk en Duitsland zijn de belangrijkste exportmarkten voor Italië. De Salone del Mobile heeft ook een meubelbeurs georganiseerd in Moskou en Shanghai. De Salone del Mobile vindt plaats van 21 tot 26 april 2020 in Milaan.

Oostenrijk: Ook in Oostenrijk doet het segment kantoormeubilair het beter dan het segment consumentenmeubilair. Er wordt een omzetstijging voor zien van 1%. Duitsland, Zwitserland en Italië zijn de belangrijkste exportlanden. Het aantal houtstofinspecties door gezondheids- en veiligheidsinstanties is toegenomen in Oostenrijk. Oostenrijk verwacht problemen door de formaldehydebesluiten die in Duitsland zijn genomen, met name wat betreft de onzekerheid over de behandeling van gecoate panelen en de vraag of deze voldoen aan de gestelde vereisten.

Frankrijk: Het gaat nog niet zo goed met de verkoop van meubelen in Frankrijk; de retail heeft het moeilijk. De markt van kantoormeubilair doet het niet zo goed, er wordt een forse daling van de productie verwacht van rond de 10%.

De Franse overheid scherpt het beleid inzake de circulaire economie flink aan. Er is nieuwe wet- en regelgeving in de maak, die erop gericht is consumenten beter te informeren over de recycleerbaarheid en repareerbaarheid van meubelen en over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de producten. Verwachting is dat deze regelgeving in 2021 in werking zal treden. De grote uitdaging voor nu is hoe moeten de begrippen duurzaamheid, recycleerbaarheid en repareerbaarheid gedefinieerd worden en hoe dat vervolgens omgezet wordt in goed te meten variabelen. Verwachting is dat er vanuit deze initiatieven nieuwe etiketteringsverplichtingen komen. De Franse meubelindustrie houdt daar waar mogelijk vinger aan de pols.

IKEA*: De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe IKEA-winkels bijgekomen en zijn veel nieuwe producten geïntroduceerd. Ikea verwacht veel negatieve impact van de Franse plannen rond circulaire economie en etikettering. Ook Rusland hanteert strenge etiketteringseisen, elk product moet worden geïdentificeerd.  Daarnaast spelen er ook technische importbelemmeringen in Egypte. Ikea vreest ook de negatieve impact van de strengere eisen rond formaldehyde in Duitsland. Er zijn ook internationale problemen inzake de handelsoorlog tussen de EU en de VS en China.

  • IKEA is als business partner aanwezig bij deze EFIC-meeting

Bron: CBM