Vijf jaar lobby en het winnen van een rechtzaak waren nodig voor een eerlijke schadevergoedingsregeling bij opgebroken wegen en andere infrastructuur projecten die leiden tot een grote omzetval. Deze week maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken de nieuwe ‘Handleiding nadeelcompensatie’ bekend.

Duidelijke afspraken

In de handleiding staan duidelijke afspraken die moeten gaan gelden als ondernemers omzetschade hebben door bijvoorbeeld (gemeentelijke) projecten, waarbij de stoep of straat voor de winkeldeur er maanden uit ligt. Zo’n situatie kan enorm beroerd uitpakken en de oorzaak zijn van een gigantische omzetdreun

Het ministerie gaat het gebruik van de handleiding promoten bij gemeenten en provincies. In de oude situatie kon je als ondernemer vrijwel nooit aanspraak maken op een vergoeding door veel te brede criteria. In de nieuwe opzet kom je sneller in aanmerking voor compensatiemaatregelen.

Sinds 2013

MKB Nederland heeft er ook namens INretail sinds 2013 voor gelobbyd. Nu heeft maar zo’n tien procent van de gemeenten afspraken dat bedrijven een schadevergoeding krijgen bij buitenproportionele schade door wegwerkzaamheden. Alleen schade die het ‘normaal maatschappelijk risico’ ontstijgt, wordt dan vergoed, maar door de gehanteerde ondergrens van vaak 15% van de jaaromzet kunnen ondernemers nergens aanspraak op maken.

De nieuwe handleiding moet het volgende opleveren:

  • betere preventie om schade bij voorbaat zo veel mogelijk te beperken
  • een landelijke aanpak en meer uniformiteit
  • eenvoudiger en snellere procedures
  • eerder aanspraak op schadevergoeding door lagere drempels
  • een eerlijker methode met meer oog voor de kostenstructuur van bedrijven
Meer bedrijven

Het ministerie wil dat zo veel mogelijk gemeenten en provincies de handleiding gaan gebruiken als hun nadeelcompensatieregeling. Dan kunnen ook meer bedrijven er een beroep op doen. De komende twee jaar wordt gecheckt of gemeenten de handleiding gaat gebruiken en in 2020 wordt de regeling geëvalueerd.