Dirk Mulder, Sector Banker bij ING, laat weer van zich horen met een aantal ontwikkelingen die hij heeft gesignaleerd in het retaillandschap. Deze keer onder andere over de opkomst van tweedehands kleding, de gestegen omzet van groothandels en de winkelleegstand die doorzet.

In het derde kwartaal van 2022 heeft de groothandel 20,6% meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere omzet wordt deels veroorzaakt door hogere prijzen. Na een omzetkrimp in 2020 boekt de groothandel nu al 7 kwartalen op rij meer omzet. Wel geeft per saldo 8% van de bedrijven aan dat de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden is afgenomen (bron CBS).

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Na de voor de groothandel zeldzame 2,5% volumekrimp in 2020 volgde een even uitzonderlijk groeiherstel in 2021 (ruim 7%). De handelsketens herstelden vlot van de corona-lockdowns. De pijn in de supply chain voor bijvoorbeeld computerchips en bouwmaterialen en de oorlog in Oekraïne zorgden voor recordhoge grondstoffenprijzen. Voor 2022 resulteert dat in een wederom uitzonderlijke hoge omzetgroei (+20%). De geraamde omzetgroei voor 2023 is 4% en het gevolg van een door de milde recessie lagere volumegroei (1,5%) en een beperkte prijsstijging (2,5%).”

 Leegstand in steden en dorpen zet door

Opnieuw verdwenen in Nederlandse steden en dorpen afgelopen jaar 3.700 winkelruimtes. In sommige gevallen omdat ze werden gesloopt, maar vaker nog omdat de verhuurder besloot ze om te bouwen tot kantoor of woonhuis. Doordat de voorraad aan winkelpanden vorig jaar terugliep, nam ook de leegstand snel af, volgens Locatus. Van alle 212.000 winkelruimtes in Nederland stond eind vorig jaar 6% leeg. In 2021 zat 6,7% van alle winkelvastgoed zonder huurder.

Visie van ING Sector Bankers:

Dirk Mulder (Trade & Retail) “Op het eerste gezicht is zo’n neergaande lijn hoopvol. Maar wat in deze cijfers niet mee wordt genomen is dat door de coronasteun van de overheid het aantal faillissementen in de retail de afgelopen jaren enorm laag was. De huidige inflatie heeft echter impact op de inkoop en huren. Daarnaast stijgen de energie- en salariskosten. Combineer dat met het historisch lage consumentenvertrouwen met als gevolg een teruglopende vraag bij consumenten en de terugbetaling van de uitgestelde belastingen en er ontstaat een scenario waarin veel retailers in de problemen kunnen komen. Hiermee zal het aantal bedrijfsbeëindigingen – vrijwillig of gedwongen – gaan oplopen en daarmee ook de leegstand.”

 Sophie Kraaijeveld (Real Estate) “Het beleggingsvolume in de retail neemt de laatste maanden af. We zien een meer kritische houding bij aspirant-kopers van winkelvastgoed en het aantal transacties daalt. Volgens een ander onderzoek van Locatus liggen de bezoekersaantallen in de winkelstraten slechts op 59% van het aantal voor Corona. Voorgaande in acht nemende, met de door Dirk opgemerkte ontwikkelingen, ziet het (nabije) toekomstperspectief voor de retail belegger er onzeker uit.

 Ondernemers aan het woord

Afgelopen weken is ING Sector Banker Dirk Mulder in gesprek gegaan met diverse ondernemers. In deze podcast belt hij met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van de podcast is om andere ondernemers te inspireren.

Beluister bijvoorbeeld het gesprek met Harry van der Zee ceo van Profuomo. In deze podcast onder meer aandacht voor: de verandering die Profuomo heeft gemaakt, de impact van de huidige economische ontwikkelingen, het openen van winkels en het belang van duurzaamheid.

Beluister ook:

Johannes Alderse Baas, van mtrl.Bike over een fiets die niet roest en lokaal gemaakt wordt.

Carlijn Oosthoek van Drop & Loop over inzamelen, sorteren en hergebruik van kleding.

 

 Verkoop van tweedehands kleding nieuw businessmodel voor retailers

Hoewel tweedehands geen oubollig imago meer heeft, zijn er nog steeds veel meer mensen die liever nieuwe kleding kopen. Onderzoek laat zien dat slechts 4% van de kledingstukken die in Nederland worden gekocht tweedehands zijn. Hergebruik van kleding geldt als een belangrijke manier om vervuiling door de kledingindustrie te verminderen, maar is nog niet een heel grote factor bij de keuze voor tweedehands (bron NRC). Kosten besparen is dat wel.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Het kopen van tweedehands kleding is erg in opkomst, met name bij jongeren. Bedrijven implementeren nieuwe bedrijfsmodellen en omarmen de circulaire economie. Retailers spelen hierop in door: gebruikte producten terug te kopen, het aanbieden van een reparatie service of (kleding)verhuur, het aanbieden van ‘refurbished’ producten en het faciliteren van peer-to-peer marktplaatsen. Daarbij krijgen klanten cadeaukaarten, winkeltegoeden en loyaliteitspunten, die ze kunnen gebruiken voor korting op een volgende aankoop. Bedrijven die hier op inspelen kunnen profiteren van een extra inkomstenstroom. Vooral de grote ketens zoals Pre-Owned by Zalando, RE:WEAR van H&M en NA-KD Circle willen graag een graantje meepikken.”

Belang van betrouwbaar duurzaamheidskeurmerk neemt toe

Een zoektocht naar duurzaam geproduceerde kleding eindigt al gauw in een woud vol beweringen. Maar een allesomvattend keurmerk is erg ingewikkeld. (bron NRC)

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Duurzaamheid is voor consumenten belangrijker aan het worden. Bedrijven spelen hierop in door aan te geven dat hun producten duurzaam zijn. Maar het komt met regelmaat voor dat hier onjuiste, vage of zelfs misleidende informatie tussen zit. Dat kan op den duur het vertrouwen van consumenten schaden. Er zijn op dit moment geen regels van kracht voor bedrijven hoe zij over duurzaamheid moeten communiceren. Begin 2021 publiceerde de ACM een leidraad voor duurzaamheidsclaims. Belangrijk is dat bedrijven duidelijk, behulpzaam, actueel, eerlijk en concreet zijn.”

“Stevige en hogere standaarden zijn nodig voor keurmerken om te voorkomen dat de kracht van een dergelijke duurzame certificering wordt uitgehold. Alleen met betrouwbare informatie kan de consument een weloverwogen duurzame keuze maken en kunnen bedrijven eerlijk met elkaar concurreren.”

ING: Stijgende energieprijzen en inflatie zetten winstmarge onder druk

In een onderzoek van ING onder 148 grote (beursgenoteerde) bedrijven geeft een meerderheid aan een winstdaling van 10 tot 25% te verwachten. Ook houden zij rekening met een recessie van mogelijk twee tot drie kwartalen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat investeringen in verduurzaming zullen toenemen en versnellen. Mogelijk met iets vertraging. De door Europa opgelegde duurzaamheidsverslaggeving komt steeds dichterbij. 70% van de ondervraagde topmanagers geeft aan gereed te zijn om deze EU-richtlijn die op 5 januari in werking is getreden, toe te passen.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Veel bedrijven zien in de regelgeving een stimulans om (significant) meer in te zetten op verduurzaming. Bedrijven uit de trade & retail sector zullen ook extra moeten investeren om te voldoen aan de Parijs klimaatakkoorden. Duurzame initiatieven lijken te versnellen, want bedrijven komen er niet meer mee weg om slecht voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatcrisis. Niet alleen investeerders, ook overheid, media en de algemene opinie zullen verduurzaming van bedrijven meer en meer gaan opeisen.”