Dirk Mulder is Sector Banker Trade & Retail bij ING Business Banking en laat met enige regelmaat zijn licht schijnen over de stand van zaken in de winkels. Deze keer neemt hij, net als het Centraal Planbureau, een positief voorschot op dit jaar.

“Goed nieuws voor de handel en de retail sector! De koopkracht stijgt dit jaar zo sterk, dat de dip die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en een energiecrisis eind dit jaar bijna is verdwenen. Met die optimistische raming komt het Centraal Planbureau (CPB).

In normale jaren worden koopkrachtbewegingen uitgedrukt in tienden van procenten, maar dit jaar voorziet het bureau een toename met 2,7%. Vooral de middengroepen profiteren. Dat is te danken aan de hoge loonstijgingen die in de nieuwe cao’s zijn afgesproken, in combinatie met een dalende inflatie. Dankzij lagere gas- en stroomprijzen denkt het CPB dat de inflatie beperkt zal blijven tot 2,9%.

Daarmee lijkt een einde te komen aan jaren van forse koopkrachtdaling. In 2022 en 2023 stegen de lonen veel minder snel dan het algehele prijsniveau, waardoor consumenten veelal meer dan 3% minder konden kopen. Aanvankelijk werd vooral energie duurder als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en later volgde een reeks andere consumentenproducten.

Mede door het optimisme over de koopkracht valt ook de economische groei hoog uit in de raming van het CPB: plus 1,1% dit jaar en 1,6% volgend jaar. In de CPB-raming wordt de groei gedragen door consumptie van huishoudens en overheid.

ING kwam deze week ook al met een positieve outlook voor de non-food retail. Voor de detailhandel non-food verwachten ze in 2024 een omzetgroei van 3%. Consumenten hebben, door een combinatie van een lagere inflatie, hogere lonen en een aantrekkende woningmarkt, dit jaar gemiddeld meer te besteden. Het consumentenvertrouwen is begin 2024 dan ook aanmerkelijk beter dan een jaar eerder, al blijft het nog altijd relatief laag.

De verwachting is dat consumenten dit jaar weer meer zullen gaan uitgeven in de winkelstraat, al zal het nog altijd niet heel uitbundig zijn. Naar verwachting worden vooral meer kleren, meubels en persoonlijke verzorgingsproducten gekocht.”

Voor de hele outlook kijk hier: https://lnkd.in/eMg3hHvv