De barometerstand van de woonbranche is in de maand juni, na een verbetering in de vorige maand, weer iets teruggezakt. De barometerstand van de woonbranche daalde in de maand juni met twee en een halve punt ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind juni uit op een stand van -4,5. In de afgelopen maand verbeterde alleen het cijfers over het producentenvertrouwen. De woningmarkt, de omzetontwikkeling van de woondetailhandel en het consumentenvertrouwen lieten de afgelopen maand minder goede ontwikkelingen zien. Met name de omzetdaling in de woondetailhandel baart grote zorgen.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
In tegenstelling tot de positieve omzetontwikkeling van de gehele detailhandel laat de woondetailhandel een flinke omzetdaling zien. De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand mei 2024 fors gedaald ten opzichte van de voorgaande maand en is uitgekomen op -9,0. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in mei een krimp van de omzetwaarde van 9,0 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door zowel een kleiner verkoopvolume als door een lager prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met 0,9 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten mei 2024

%

Consumenten vertrouwen juni 2024

%

Consumenten vertrouwen mei 2024

Consumentenvertrouwen
Net als in mei daalde in juni het vertrouwen van consumenten een fractie, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen nam af van -22 in mei naar -23 in juni. De koopbereidheid kwam in juni uit op -14, tegen -12 in mei. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verslechterde. Verder vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger dan in mei.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in juni minder negatief dan in mei. Het vertrouwen ging van -2,8 in mei naar -2,4 in juni, aldus het CBS. Producenten waren in juni positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze minder negatief over de voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderpositie was echter negatiever.

%

Producentenvertrouwen juni 2024

%

Producentenvertrouwen mei 2024

Verkochte woningen

Woningmarkt
In mei 2024 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 17.591 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 16,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand april zijn er in mei 12,1 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van 22,4 in mei gedaald naar 16,5 in juni 2024.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier