Forbo heeft haar zoveelste stap gezet: Marmoleumvloeren worden vanaf nu CO₂ neutraal+  (dus eigenlijk CO₂ negatief) geproduceerd. Dat betekent dat Marmoleum niet bijdraagt aan klimaatverandering omdat het CO₂ meer dan evenredig wordt gecompenseerd. De vloer draagt dus bij aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Daarmee lost Forbo haar motto’s ‘Creating a better environment’ en ‘Committed to the health of one’ verder in.

Forbo is het eerste bedrijf dat een CO₂ neutrale linoleumvloer produceert. Dat komt in hoofdzaak omdat de basis van de vloer wordt gemaakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Daarnaast heeft Forbo het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie enorm gereduceerd als ook haar relatie met haar toeleveranciers aanzienlijk verduurzaamd.