De afgelopen maand is de stand van de Interior Index met anderhalve punt gedaald. De index sloot de maand januari af op een stand van 14,9. Het is gebruikelijk dat in januari deze barometer een stapje terug doet na een doorgaans goede omzetmaand december. De cijfers over het producentenvertrouwen lieten een stijging zien ten opzichte van de voorgaande maand. De cijfers over het consumentenvertrouwen, de weekomzetmutaties van de woondetailhandel en de woningmarkt lieten een lichte afname zien ten opzichte van december, waardoor het totaal licht daalde.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in januari, na een forse stijging in december. Deze deelindicator is in januari uitgekomen op 19,8 dat vijf punten lager is dan in de voorgaande maand. Het is overigens een bekend beeld dat in januari de gemiddelde weekomzet een stuk lager ligt dan in december. 42 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 22 procent een daling. Per saldo nog altijd een positieve ontwikkeling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (51%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 13 procent voorziet een omzetdaling. Daarmee blijft het optimisme onder de woondetaillist stabiel positief.

 

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen december 2017
  • Consumenten vertrouwen januari 2018

Consumentenvertrouwen 
De stemming onder consumenten is in januari 2018 nauwelijks veranderd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 24, tegen 25 in december 2017. Het oordeel over het economisch klimaat is in januari onveranderd. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen blijft 45. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verbetert iets, maar over de afgelopen twaalf maanden zijn de consumenten iets minder positief dan in december. De koopbereidheid daalt in januari een fractie. Deze deelindicator komt uit op 11, tegen 12 in december. Consumenten zijn wat minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen 
Het producentenvertrouwen ging van 8,9 in december naar 10,3 in januari, maakt het CBS bekend. Nooit eerder waren industriële ondernemers zo optimistisch. Het vorige record (9,4) dateert uit januari 2008. Producenten zijn in januari 2018 vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2018 de hoogste waarde (10,3) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Producenten in de industrie waren in januari positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Daarentegen waren ze minder positief over hun orderportefeuille. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in januari 2018 positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

  • Consumenten vertrouwen december 2017
  • Producentenvertrouwen november 2017

Verkochte woningen

Woningmarkt 
In december 2017 registreerde het Kadaster 26.398 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,4 procent ten opzichte van december 2016. Vergeleken met de voorgaande maand, november 2017, is er sprake van een stijging van 34,4 procent. Vergeleken met december vorig jaar is de stijging het grootst bij vrijstaande woningen met 14,1 procent. Appartementen laten een daling zien van 1,8 procent. Ten opzichte van december 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Zeeland is de stijging het grootst met 23,1 procent. Alleen in Noord-Holland (-2,7%) en Utrecht (-5,8%) was er sprake van een daling. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden iets minder positief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een negatief effect op de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt daalde namelijk van 6,7 naar 4,4.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.