Met ingang van 1 maart 2020 wordt Joke Bos (1971) benoemd tot lid van het College van Bestuur van het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam en Rotterdam. Tot nu toe bestaat het College van Bestuur alleen uit voorzitter Frans Veringa. Het Hout- en Meubileringscollege heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt en er is een blijvende grote vraag naar goed opgeleide jonge vakmensen en bij- en nascholing. Door de vele ontwikkelingen met name op het gebied van digitalisering, innovaties en duurzaamheid wordt de rol van de mbo-vakschool voor de meubel-, interieur- en houtverwerkende industrie steeds belangrijker.

Joke Bos is momenteel bestuurder van een koepel van instellingen voor kinderopvang en van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor was zij vestigingsdirecteur van een VO school, teamleider en docent Nederlands. Daarbij kent zij de houtverwerkende industrie en heeft hier een grote affiniteit mee. “Ik zie het als een hele mooie uitdaging om mijn bestuurlijke en onderwijskundige ervaring te gaan inzetten bij het HMC, een mbo-vakschool die voorziet in iets waar in Nederland een steeds grotere behoefte aan is: goed opgeleide vakmensen”, aldus Joke Bos. Op de foto de vestiging van HMC in Rotterdam.