Retailers aangesloten bij INretail hebben op uitnodiging van de brancheorganisatie hun ervaringen gedeeld met CDA Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch. Ze vragen begrip voor de ondernemerspraktijk. Amhaouch heeft voor het CDA onder meer het mkb, financiering en duurzaamheid in zijn portefeuille. De brancheorganisatie nodigt met regelmaat ondernemers uit mee te gaan naar Den Haag voor gesprekken met politici. Het brengt de  uitwerking van wetten en regels op een soms confronterende manier in beeld bij de politiek. Thema’s die aan bod kwamen, zijn onder meer loondoorbetaling bij ziekte, de transitievergoedingen en bedrijfsoverdracht. Ook de werkkleding- en personeelskostenregeling werd besproken. De ervaringsverhalen van retailers verduidelijkt en dat er vaak sprake is van een grote kloof tussen regels en werkelijkheid.

Amhaouch zegde toe met collega kamerleden van het CDA de onderwerpen die aan bod kwamen te bespreken. Bij de Belastingsdienst gaat INretail de voor de branche veel te knellende werkkleding- en personeelskostenregeling opnieuw onder de aandacht aanbrengen. Binnenkort staat een werkbezoek van VVD-kamerlid Martin Wörfsdörfer aan een onderneming aangesloten bij INretail op het programma. Dat is een andere manier om een brug te slaan tussen politiek en ondernemerspraktijk.