Een jaar geleden kondigde Kees Hogendijk, Directeur van Koninklijke CBM, in Interior Business Magazine aan dat de branchevereniging voor de meubelindustrie en interieurbouwers zeer goede voornemens had ten aanzien van het terugdringen van de CO2 uitstoot en het circulair produceren van meubelen. We zijn inmiddels een jaar verder en de vraag is uiteraard: wat is er gebeurd? Welke initiatieven zijn gestart, tot ontwikkeling gekomen en wat gaat CBM doen in 2020? Veel, zo blijkt uit dit interview met Hoogendijk in zijn kantoor in Haarlem: “Onze meerwaarde ligt in het verbinden van partijen die samen de uitdagingen aan kunnen gaan. We kijken breed naar wat er mogelijk is en worden daarin erkend.”

CBM dringt al enige tijd aan op, onder andere, de circulaire productie. Hoe staat het er nu mee?
Kees Hoogendijk: “We werken vanuit een circulaire strategie die bestaat uit vijf blokken, zeg maar vijf aanknopingspunten voor concrete acties om partijen aan elkaar te verbinden. De vijf blokken zijn circulaire materialen, circulair design, circulaire business modellen, recycle strategieën en de klantbenadering, waarbij er een verschil is tussen B2C, woonmeubelen, en B2B, interieurbouwers. Denk bij circulaire materialen aan alternatieven voor en hergebruik van schuim, of te wel polyurethaan voor matrassen, bij meubel- en interieurbouw aan circulair en biologisch plaatmateriaal en recycling van spaanplaat, MDF en volkern en aan het hergebruik van kunststof zoals solid surface materiaal dat goed te recyclen is, maar wat niet gebeurt. Deze vijf blokken vormen de structuur van onze circulaire strategie. Daarnaast moeten we partijen met elkaar verbinden in nieuwe vormen van ketensamenwerking: toeleverancier, producent, groothandel, verwerker of retailer en opdrachtgever of consument. Dit alles binnen een nog niet uitgekristalliseerd wettelijk en politiek kader wat betreft regelgeving, zowel in Nederland als in de EU.”

Wat is het voordeel in het opdelen in blokken van de circulaire uitdaging?
“Dat individuele leden, producenten van meubelen en interieurs, toeleveranciers en leveranciers van plaatmateriaal kunnen inhaken vanuit de circulaire invalshoek die het beste bij hen past. Kijk bijvoorbeeld naar Gelderland, die met zijn nieuwe modulaire bank inhaakt op het thema circulair design. Bij de matrassen kijken we naar volledig herbruikbare materialen of het recyclen van polyurethaan. Een ander aansprekend voorbeeld is de volledig recyclebare circulaire matras van Auping, die bestaat uit katoen, polyester en ijzer. Deze fabrikant zoekt samenwerking met partijen die ook op deze manier matrassen willen ontwikkelen, om een goed businessmodel te krijgen voor deze matras. Een ander kiest de insteek op gebruik van biologisch afbreekbaar plaatmateriaal dat verder ontwikkeld kan worden met partijen die insteken op recycling. Daarnaast zijn er leden die kiezen voor een specifieke B2C of B2B benadering van de markt. Bijvoorbeeld een interieurbouwer die aangeeft dat hij het materiaal na bijvoorbeeld 10 jaar weer terugneemt om te hergebruiken in een nieuw interieur. Dat is een aanpak die verder uitgebouwd kan worden tot een business model voor het leasen van meubelen en interieurs. Dat vraagt om andere vormen van financieren op de lange termijn. Je kiest een vertrekpunt uit een van de vijf blokken en kijkt van daaruit hoe je de overige blokken er bij betrekt.”

Je noemt het politieke kader, hoe staan de politiek en de wetgever nu tegenover circulair?
“De overheid wil steeds meer circulaire initiatieven zien bij aanbestedingen. Maar daar is nog wel een wereld te winnen, omdat het vaak aan kennis ontbreekt. Onze leden hebben dat inmiddels begrepen. Zij moeten een circulair verhaal hebben anders krijgen zij geen voorkeur bij het verstrekken van opdrachten. Een mooi voorbeeld van circulaire kantoormeubelen is ………………

Het ‘GROTE KEES HOGENDIJK INTERVIEW’ in zijn geheel lezen? Neem dan nu een abonnement op Interior Business Magazine. U ontvangt 24 edities per jaar voor slechts EURO 139,- en de pdf. van dit artikel! Mail linda@businesscontentmedia.nl

Het Kees Hoogendijk interview is gepubliceerd in de editie die verscheen op 28 februari jl.