Centrummanagers, ondernemers- en binnenstadverenigingen roepen massaal op om 3 maart de deuren te heropenen. Vertegenwoordigers uit 75 dorpen en steden ondertekenden een gezamenlijke brief die recentelijk naar alle politiek partijen is gestuurd.

De initiatiefnemers willen zo snel terug naar de situatie van vóór 15 december toen de lockdown inging. “De huidige mogelijkheden om te kunnen ondernemen zijn volstrekt onvoldoende.”

“Onze winkeliers, kappers, horecaondernemers en cultuursector zitten te springen om op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen effectief zijn, het mogelijk maken weer op een verantwoorde manier gastvrij te zijn en bijdragen aan het weer versterken van onze binnensteden,” schrijft algemeen directeur Jan Meerman mede- namens Lokaal Retailbelang, Centrum Management Academy, Collectief Corona, de branches aangesloten bij de Nationale Winkelraad en ondernemersvertegenwoordigers uit 75 verschillende plaatsen.

Ook de burgemeesters van alle steden ontvangen een brief, waarin ze dringend worden opgeroepen de actie te ondersteunen door via onder meer de veiligheidsregio’s het kabinet te bewegen om ondernemers toe te staan de deuren vanaf woensdag 3 maart weer te openen..