Verontrustend bericht vanuit Belgie. De legendarische producent Karel Mintjens Meubelfabrieken heeft zich genoodzaakt gezien om haar klanten te melden dat er per 5 februari 2021 geen orders meer geplaatst kunnen worden uit haar meubellijnen en bestaande meubelcollecties. Het prachtige bedrijf uit Westmalle geeft aan niet uit te kunnen sluiten de huidige marktstrategie te moeten verlaten.

”We zijn genoodzaakt U te melden dat er per 5 februari 2021 geen orders meer geplaatst kunnen worden uit onze meubellijnen en bestaande meubelcollecties. Deze noodgedwongen beslissing kadert in de herstructurering van het bedrijf waarbij wij verplicht worden om in te spelen op de huidige economische omstandigheden die het afgelopen jaar ingrijpend gewijzigd zijn,” meldt CEO Carl Mintjens in een brief gericht aan de klanten. ”Ingevolge COVID 19 dienen wij ons huidige business model te herbekijken en opnieuw uit te vinden waarbij wij niet kunnen uitsluiten dat wij in de nabije toekomst onze huidige marktstrategie dienen te verlaten.”

”Wij zullen u kortelings persoonlijk contacteren om de lopende orders met u te overlopen en te bekijken. Tenslotte wensen wij u te  danken voor de samenwerking en het gevestigde vertrouwen dat wij van u mochten ontvangen.” Aldus Carl Mintjens. Wordt vervolgd.

Carl Mintjens