Dit voorjaar heeft Locatus tellingen uitgevoerd in 53 winkelgebieden in de Benelux. 46 van deze tellingen zijn uitgevoerd in Nederland, zes in België en ook het centrum van Luxemburg-stad is geteld. Met deze resultaten kijken we hoe de passantenaantallen zich post corona ontwikkelen. De conclusie is dat het herstel na corona doorzet.

Het aantal winkelpassanten steeg dit voorjaar met 6% ten opzichte van de voorgaande tellingen. Maar de passantenaantallen op de drukste punten liggen nog steeds gemiddeld 40% lager dan voor corona. België presteert hier slechter. In België lieten de resultaten van de zes uitgevoerde tellingen op het drukste punt zelfs nog een kleine daling zien ten opzichte van de voorgaande tellingen.

Wat dit voorjaar niet heeft geholpen met de drukte in de winkelstraten is het matige voorjaarsweer. “Op de zaterdagen waarop wij geteld hebben was het weer redelijk, maar hadden we niet het terrasweer van de afgelopen jaren in maart en april. Het mindere voorjaar van 2023 heeft zeker de drukte in de steden beïnvloed.”

“Onze tellingen in Nederland en België lieten voor corona van jaar op jaar ook al een daling zien, door het teruglopende aantal winkels in de stadscentra. In 2019 liepen bijna 15% minder mensen dan 2011 in de straten waar Locatus geteld heeft. Was er geen corona geweest en had deze trend zich doorgezet dan hadden de passantenaantallen nu tussen de 75 en 80% van die van 2011 gelegen (zie de oranje stippellijn in de grafiek). Door corona is dat ongeveer 50% (t.o.v. 2011) geworden. Extrapoleren we de ontwikkeling van de passantenaantallen in de laatste drie jaren (grijze stippellijn in de grafiek) dan zien we een duidelijke lijn omhoog. Het is te verwachten dat het op termijn weer richting een passantenaantal gaat, dat past bij de normale historische ontwikkeling”, aldus Gertjan Slob, onderzoeker bij Locatus.

Tussen de verschillende winkelgebieden zijn grote verschillen te zien. “Een verschil dat we tijdens corona al zagen blijft wel te zien. Centra met relatief veel dagelijks aanbod (bv. Hellevoetsluis, Ridderkerk en Wijchen) zijn tijdens corona veel minder ver teruggevallen dan centra waar dit aanbod minder belangrijk is. Dit zijn zeker niet de drukste centra, maar het verschil met 2019 is kleiner dan bij centra waar het dagelijks aanbod minder dominant is zoals bijvoorbeeld Dordrecht en Den Haag.”

“Lokale ontwikkelingen spelen echter ook een belangrijke rol. Uitbreidingen van winkelgebieden zorgen ervoor dat passanten zich meer verspreiden door de stad, waardoor de drukste plekken minder druk worden. Dat zien we bijvoorbeeld bij Hasselt (België), waar het centrum is uitgebreid met Quartier Bleu en Terneuzen (Nederland) waar aan de zuidkant het Kennedy Retailpark is toegevoegd.”

De conclusie van Slob: “De passantenaantallen zijn dus zeker nog niet terug op het niveau van voor corona. Het aanzienlijke verschil met 2019 vraagt echter wel om enige nuancering. Enerzijds liepen de aantallen vóór corona ook al terug. En anderzijds hebben in een aantal centra ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het aantal passanten op het drukste punt sowieso is teruggelopen.”

Via deze link zijn de passantenrapporten van Locatus in te zien: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjhhNDU5NzAtMDY2MS00ZGQ4LWJkMjAtOTlhZTZiODZmYjkzIiwidCI6IjQ1YjRkYTNmLTVkNTQtNDJiMi04YzIzLTllNWY4M2Y1YTY3YyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection504fea6a0b97e013649d