Recor NV heeft in april een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingsrechtbank van Hasselt om bescherming te krijgen ten aanzien van haar schuldeisers, de zogenaamde WCO procedure.

Dat verzoek is door de Ondernemingsrechtbank goedgekeurd op 18 mei. De rechtbank heeft toen Recor NV vier maanden de tijd gegeven om samen met een gerechtsmandaris op zoek te gaan naar ondernemers binnen of buiten de Recor Group voor de twee activiteiten zitmeubel en meubel. Dat is gelukt voor de zitmeubelen.

De Ondernemingsrechtbank heeft eergisteren, 29 juli, zitting gehad. De WCO is succesvol afgerond voor de zitmeubelactiviteit. De familie Corthouts heeft een bod gedaan op deze activiteit en de rechtbank heeft dit goedgekeurd. Broers Adrien en Charles Corthouts, kleinzonen van de oprichter, nemen nu de fakkel over.

De commerciële exploitatie is ondergebracht in een nieuwe vennootschap, Sitac Europe NV, die geleid wordt door Adrien Corthouts. De Belgische zitmeubelproductie verhuist van Hasselt naar Genk, bij Recor Bedding. Charles Corthouts, gedelegeerd bestuurder van Recor Bedding NV, integreert op deze manier de salonproductie in zijn organisatie. Met deze succesvolle doorstart blijven 31 Belgische banen behouden. De gerechtsmandaris en de Directie voeren nog steeds gesprekken met serieuze kandidaat-overnemers om een oplossing te vinden voor de meubeltak.

Een interview met de direct betrokkenen leest u in de volgende uitgave van Interior Business Magazine die 25 augustus verschijnt.