Na een terugval van de stand van de woonbranche economische barometer in maart heeft de graadmeter voor de woonbranche in april zich weer enigszins hersteld. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand april bijna vier punten gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De barometer eindigde de maand april op een stand van -7,8. De verbetering wordt breed ondersteund door de deelindicatoren; met uitzondering van het producentenvertrouwen lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een lichte verbetering zien.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand maart 2023 uitgekomen op +5,4. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in maart een toename van de omzetwaarde van 5,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd echter wel volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met 3,4 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten maart 2023

%

Consumenten vertrouwen april 2023

%

Consumenten vertrouwen maart 2023

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in april voor de zesde maand op rij minder pessimistisch dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen is echter nog laag. In april kwam het vertrouwen uit op -37, tegen -39 in maart. De koopbereidheid kwam in april uit op -30, tegen -33 in maart. Het oordeel over de financiële situatie in zowel de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden was in april minder negatief. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ook minder ongunstig.

Producentenvertrouwen
De ondernemers in de industrie waren in april minder positief. Het producentenvertrouwen ging van 4,0 in maart naar 3,0 in april, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. Het ondernemersvertrouwen zakte de afgelopen maand het sterkst in het marktsegment hout en bouwmaterialen.

%

Producentenvertrouwen april 2023

%

Producentenvertrouwen maart 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In maart 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.453 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 2,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van februari werden er in maart 30,3 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -15,5 in maart gestegen naar -2,4 in april 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier