De stand van de woonbranche economische barometer is in februari voor de derde maand op rij gedaald. De barometer sloot de maand februari af op een stand van -4,6. Dat is een daling van twee punten ten opzichte van de voorgaande maand. De sterk positieve cijfers over de woningmarkt werden overschaduwd door de drastische omzetdaling van de woondetaillisten als gevolg van de lockdown.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand januari 2021 uitgekomen op -39,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in januari een afname van de omzetwaarde van 39,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam zelfs met 41,9 procent af. Deze daling wordt volledig veroorzaakt door de lockdown situatie die medio december van kracht werd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leidden tot een ongekende krimp van de omzet.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten januari 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten december 2020

%

Consumenten vertrouwen februari 2021

%

Consumenten vertrouwen januari 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Consumenten oordeelden in februari iets negatiever over de economie dan in januari. De koopbereidheid kwam in februari uit op -5, tegen -6 in januari. Consumenten waren iets optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden maar even negatief over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten iets minder ongunstig dan in januari.​

Producentenvertrouwen
In februari 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie iets verslechterd. Het producentenvertrouwen ging van 0,6 in januari naar 0,1 in februari, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie waren in februari minder optimistisch over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook oordeelden zij iets minder positief over de voorraden. Het oordeel over de orderpositie was daarentegen iets minder negatief dan in de voorgaande maand.​

%

Producentenvertrouwen februari 2021

%

Producentenvertrouwen januari 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In januari 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS 24.516 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 39,9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van december 2020 werden er in januari 6,5 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 39,9. Dat is (wederom) een forse verbetering ten opzichte van de voorgaande maand.​

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier