𝐁&𝐂 π›πžπ‘πšπšπ₯𝐭 πˆπ’πŽ 9001 𝐞𝐧 πˆπ’πŽ 14001

B&C meldt: “In september behaalde PAC, onze productielocatie in Polen, de ISO 9001 en ISO 14001. Dit zijn internationaal erkende normen voor kwaliteitsbeheer en milieubeheer. Twee mooie mijlpalen die de kwaliteit en het duurzaamheidsbeleid van PAC onderstrepen.”

“Het behalen van deze twee certificaten heeft veel voordelen. Voor onszelf, maar ook onze klanten en voor de medewerkers. Met ISO 9001 ligt de focus op continue verbetering wat resulteert in meer gestandaardiseerde procedures, efficiΓ«ntie en een kleinere kans op fouten. ISO 14001 is een internationaal erkende norm voor milieumanagement. We zijn ons bewust van de impact op het milieu en door deze norm te implementeren, zetten we ons in voor duurzame ontwikkeling.”

“Met het behalen van ISO 9001 en ISO 14001-certificering creΓ«ren we een veilige werkomgeving voor medewerkers, wordt de betrokkenheid vergroot en de professionele ontwikkeling verbeterd. Voor PAC resulteert het in een effectievere bedrijfsvoering, betere reputatie en een groter concurrentievermogen. Tevens zorgt het ervoor dat onze klanten producten van de hoogste kwaliteit ontvangen.”