Aan de positieve stand van de woonbranche economische barometer sinds april is in augustus een einde gekomen. De barometerstand daalde in augustus met ruim vijf punten. De barometer sloot de maand augustus af op een stand van -2,7. De grote boosdoener is de deelindicator over de woningmarkt, die ten opzichte van de voorgaande maand ruim 15 punten inleverde.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand juli 2021 uitgekomen op 1,1. Dat is wederom lager dan in de voorgaande maand (2,4). Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in juli een groei van de omzetwaarde van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam echter met 3,4 procent af. Deze, op het oog tegenvallende cijfers, kunnen worden verklaard door de enorme omzetgroei in de maanden juni en juli van vorig jaar waarmee de nieuwe cijfers worden vergeleken.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten juli 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten juni 2021

%

Consumenten vertrouwen augustus 2021

%

Consumenten vertrouwen juli 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten was in augustus 2021 negatiever dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -6, tegen -4 in juli 2021. Consumenten waren in augustus negatiever over de economie dan in juli. De deelindicator economisch klimaat ging van -10 naar -11. De koopbereidheid kwam in augustus uit op -2, tegen 0 in juli. Consumenten oordeelden negatiever over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden en minder positief over de financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook vond men de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger dan in juli.

Producentenvertrouwen
In augustus 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verslechterd ten opzichte van juli, toen het producentenvertrouwen het hoogste niveau ooit bereikte. Het vertrouwen ging van 12,3 naar 9,6, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie waren in augustus veel minder positief over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden verslechterde. Het oordeel over de orderpositie verbeterde daarentegen iets en was in augustus 2021 positiever dan ooit tevoren. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

%

Producentenvertrouwen augustus 2021

%

Producentenvertrouwen juli 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In juli 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 19.043 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 15,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van juni werden er in juli 7,5 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -0,1 in juli gedaald naar -15,6 in augustus. Dat is een forse daling ten opzichte van de voorgaande maand. Het is de derde maand op rij dat de deelindicator van de woningmarkt negatief staat.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier