De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand december in het rood gebleven. De barometerstand steeg in december weliswaar met bijna twee hele punten maar sloot daarmee de maand december toch af op een stand van -6,1. De negatieve stand wordt vooral veroorzaakt door slechte cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen en de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand november 2021 uitgekomen op 3,6. Dat is een stuk beter ten opzichte van de voorgaande maand (-2,2). Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in november een groei van de omzetwaarde van 3,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam echter wel met 2,4 procent af. Daarmee wordt de omzetgroei veroorzaakt door flinke prijsstijgingen..

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten november 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten oktober 2021

%

Consumenten vertrouwen december 2021

%

Consumenten vertrouwen november 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in december 2021 verder verslechterd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -25, tegen -19 in november. Consumenten waren in december pessimistischer over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van -28 naar -38. Consumenten waren negatiever over zowel de economie in de komende twaalf maanden als die in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in december uit op -17, tegen -14 in november. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger.

Producentenvertrouwen
In december 2021 waren de ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 12,7 in november naar 10,2 in december, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie oordeelden in december vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden gereed product. Ook hun oordeel over de orderpositie was minder positief. Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de voorraden gereed product is negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is wat groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

%

Producentenvertrouwen december 2021

%

Producentenvertrouwen november 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In november 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 16.048 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 13 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van oktober werden er in november 0,9 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -26,9 in november gestegen naar -13,0 in december.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier