In september is de stand van de woonbranche economische barometer gezakt naar een vrijwel neutrale stand. De barometer sloot de maand september af met een daling van ruim vier punten ten opzichte van de voorgaande maand, op een stand van 0,3. Vrijwel alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd deden in september een stapje terug.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het tweede kwartaal uitgekomen op 6,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 52 Procent van de woondetaillisten noteerde in het tweede kwartaal een toename van de omzet tegenover 46
procent een daling.

 

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen augustus 2019
  • Consumenten vertrouwen september 2019

Consumentenvertrouwen 
De stemming onder consumenten is opnieuw negatief, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in september 2019 uit op -2. In augustus was dat 0. Consumenten oordelen in september negatiever over de economie dan in augustus. De deelindicator Economisch klimaat daalt van -1 naar -3. Dat komt vooral doordat consumenten pessimistischer zijn over de economie in de komende twaalf maanden. Ook de koopbereidheid verslechtert een fractie in september. Deze deelindicator staat op -1, tegen 0 in augustus. Het oordeel van  consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets negatiever. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat minder gunstig.

Producentenvertrouwen 
Het producentenvertrouwen industrie is in september afgenomen. Het vertrouwen ging van 3,9 in augustus naar 3,3 in september, aldus het CBS. Producenten in de industrie oordeelden in september positiever over hun orderportefeuille. Daarentegen waren ze negatiever over de voorraden gereed product. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid veranderde niet. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft
de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

  • Producentenvertrouwen augustus 2019
  • Producentenvertrouwen september 2019

Verkochte woningen

Woningmarkt 
In augustus 2019 zijn er volgens cijfers van het CBS 19.583 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 6,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van juli werden er in augustus 6,9 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -6,3. Dat is een verslechtering van 14 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.