Enkele jaren geleden nog een zee van ruimte, vandaag barst het Belgische merk Extremis, naar eigen zeggen, alweer uit zijn voegen. Een aanhoudende stijging van het aantal collecties, klanten en medewerkers leidden tot de aankoop van het aangrenzende pand met gronden die nog heel wat uitbreiding toestaan.

“25 jaar inzetten op duurzame ideeën en producten werpt zijn vruchten af. Het eigenzinnige Extremis groeit wereldwijd op consistente wijze met gemiddeld 15% per jaar.  Sinds de verhuis naar Poperinge (Proven) in 2012 betekent dit een volume dat nu ruim 2 keer zo groot is”, aldus het meubelmerk. De kern van deze aanhoudende groei is de visie en passie van Dirk Wynants, oprichter, Big Boss en hoofdontwerper van Extremis: “We hebben de ambitie om van deze wereld een betere plek te maken. Dat kunnen we enkel met producten waar we in een steeds sneller veranderende omgeving echt nood aan hebben. De bij Extremis reeds geminimaliseerde negatieve impact, die eigen is aan elk productieproces, wordt optimaal gecompenseerd door het welzijn van de gebruiker centraal te stellen. Logisch dat we dan ook aan zijn toekomst op deze planeet denken.”

Bij Extremis willen ze heel erg goed zijn in elk aspect van de bedrijfsvoering. Er werd de laatste jaren dan ook enorm veel geïnvesteerd in digitalisering en in de aanwerving van heel wat bekwame mensen die het bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. De zoektocht naar meer talent is lang niet voorbij, er staan momenteel heel wat vacatures open: van teamleider assemblage, design proces manager tot copywriter.

“De dagelijkse druk op ons allen neemt alsmaar toe, de compensatie daarvoor vertaalt zich in de nood aan een aangename werkomgeving. Om de kwaliteit daarvan te kunnen blijven verzekeren was de kans tot aankoop van de aanpalend bedrijfssite een echt godsgeschenk. Concreet betekent dit een uitbreiding van de bedrijfsterreinen van maar liefst 6.800 vierkante meter. Er zullen niet enkel meubels ontworpen en geassembleerd worden, de nood aan extra opslagruimte wordt eveneens ingevuld.” Voor wie dit eens wil zien is er altijd de kans om Extremis te bezoeken tijdens hun jaarlijkse fabrieksverkoop, dit jaar is dat op 16 november. Een spiksplinternieuw meubel kan je er niet aanschaffen, maar wel doorheen het jaar gebruikte en licht beschadigde beursmodellen.

“Designers should always have the ambition to change the world for the better,” is een citaat van Dieter Rams, de grondlegger van het hedendaagse design. Het is niet verwonderlijk dat een bedrijf geleid door een gepassioneerd ontwerper andere keuzes maakt dan een klassiek sales gedreven organisatie. Doordat Dirk Wynants geïnteresseerd is in werkelijk alle aspecten die komen kijken bij het uitbrengen van zijn ontwerpen, resulteert dit in een uitzonderlijke synergie. Even uitzonderlijk is de gebruikte design methodologie, waarbij het “waarom” het vertrekpunt is van elk ontwerp.

Extremis werd in 1994 door Dirk Wynants opgericht, hij startte toen heel klein met slechts 1 ontwerp dat hij zelf assembleerde in z’n tuinhuis. Hij noemt zijn collectie designmeubelen ‘Tools for Togetherness’ waarbij de nadruk ligt op menselijke interactie, intelligente probleemoplossing en duurzaamheid, met de ambitie om de levenskwaliteit te verbeteren. Extremis is gevestigd in Poperinge in België. Hun designmeubilair wordt universeel gesmaakt in alle windstreken. Wat prachtig Vlaams is voor dat de meubelen wereldwijd geliefd zijn.