De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand juni verder in het rood gezakt. De barometerstand noteerde de afgelopen maand een daling van twee punten en sloot daarmee de maand juni af op een fors negatieve stand van -13. De cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen liepen de afgelopen maand verder terug. De deelindicator met de sterkste daling in de afgelopen maand betreft echter de omzetontwikkeling van de woondetaillist die ook in de min belandde.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand mei 2022 uitgekomen op -7,7. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in mei een daling van de omzetwaarde van 7,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume daalde zelfs met 17,6 procent. Daarmee camoufleren de prijsstijgingen de ernst van de crisis in deze deelindicator.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten

%

Consumenten vertrouwen juni 2022

%

Consumenten vertrouwen mei 2022

Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen is in juni gedaald naar het laagste niveau ooit. In juni kwam het vertrouwen uit op -50, tegen -47 in mei, aldus het CBS. Consumenten waren ongeveer even pessimistisch over het economisch klimaat, maar de koopbereidheid kwam in juni uit op -37, tegen -33 in mei. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de meting in 1986. Consumenten waren pessimistischer over zowel hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als die in de komende twaalf maanden. Daarnaast vonden zij de tijd voor het doen van grote aankopen nog ongunstiger dan in mei. Nooit eerder oordeelden zoveel consumenten hier zo negatief over.

Producentenvertrouwen
In juni 2022 was de stemming onder ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 9,9 in mei naar 8,1 in juni, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun orderportefeuille dan in mei. Ze waren ook iets negatiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het oordeel over de voorraad eindproduct was daarentegen een fractie negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt was iets groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

%

Producentenvertrouwen juni 2022

%

Producentenvertrouwen mei 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In mei 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.749 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 2,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van april werden er in mei 1,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -15,7 in mei gestegen naar -2,3 in juni. Als gevolg hiervan is de barometerstand door deze mutatie positief beïnvloed.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier