Sinds het jaar 2022 lichte daling van interesse van de consument in nieuwe tuinmeubelen 

Uit de dinsdag verschenen Tuinmeubels Marktmonitor 2023 van marktdata.nl blijkt dat de interesse van de consument in nieuwe tuinmeubelen in het eerste corona-jaar sterk was toegenomen. Sinds het jaar 2022 is er echter sprake van een lichte daling. De maand april is de belangrijkste omzetmaand voor tuinmeubelen. De Tuinmeubels Marktmonitor 2023 toont in het rapport de trends en ontwikkelingen en dus de marktkansen voor het komende jaar op het gebied van tuinmeubelen. 

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over tuinmeubels van de Google zoekmachine onderzocht over de afgelopen vier jaar in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften. De analyses hebben betrekking op ruim 85 miljoen zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan tuinmeubels. 

Bestedingen aan tuinmeubelen

Uit een analyse van marktdata.nl met behulp van cijfers van het CBS blijkt dat de bestedingen aan tuinmeubelen door consumenten in Nederland in het jaar 2020 circa 135 miljoen euro excl. btw bedroegen. Dat was een forse toename ten opzichte van het voorgaande jaar. De bestedingen aan tuinmeubels bleven vervolgens in het jaar 2021 ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. In het jaar 2022 en in de eerste vier maanden van het lopende jaar 2023 blijkt vooralsnog dat het verkoopvolume afneemt, maar dat het prijsniveau toeneemt. 

Ontwikkeling van het online zoekvolume van tuinmeubelen

Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan tuinmeubels blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks bijna 1,8 miljoen zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd naar tuinmeubelen. 

Het zoekvolume is de afgelopen paar jaar afgenomen. Betrof het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten in 2020 nog bijna twee miljoen zoekopdrachten, in het jaar 2022 werd er maandelijks gemiddeld 1,8 miljoen keer gezocht naar tuinmeubelen. Daarmee is het zoekvolume in twee jaar tijd met 18% afgenomen. 

In het jaar 2020 nam het zoekvolume sensationeel sterk toe. Het zoekvolume bleef in het jaar 2021 met een mutatie van 0 procent onveranderd, waarna de daling van het zoekvolume in het jaar 2022 uitkwam op 18 procent. In de eerste vier maanden van 2023 nam het zoekvolume met 16 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De sterke groei van het zoekvolume in het jaar 2020 kan worden toegeschreven aan de corona pandemie waarin de aandacht voor het interieur in huis en de woonomgeving sterk aan populariteit won. De stabilisatie en daling van het zoekvolume in de periode daarna is voor een belangrijk deel een correctie op die extreme groei in het jaar 2020. Daarnaast zorgt de inflatie en de oorlog in Oekraïne ervoor dat de consument momenteel minder snel grote uitgaven doet aan de woning- en tuininrichting. 

Foto’s: Vincent Sheppard, Belgian Furniture 2023 Business Content Media

 

April belangrijkste omzetmaand 

Het zoekvolume van de zoekopdrachten gerelateerd aan tuinmeubels over de afgelopen vier jaar is tevens per maand geanalyseerd. Hierbij is gemeten hoe groot het zoekvolume-aandeel per maand is over de afgelopen vier jaar. Indien er iedere maand evenveel wordt gezocht, dus gelijkmatig over het hele jaar verdeeld, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100%/12 maanden). Onderstaand figuur toont het aandeel van het jaarlijkse zoekvolume per maand van zoekopdrachten gerelateerd aan tuinmeubels over de afgelopen vier jaar. Daaruit valt af te lezen dat het zoekvolume zich concentreert in de maanden in het voorjaar. In de maand april wordt er het meest gezocht naar tuinmeubelen. Deze maand vertegenwoordigt 19,3 procent van het jaarlijkse zoekvolume. In de periode september t/m februari wordt er relatief weinig naar tuinmeubelen gezocht.

 

 

In het corona-jaar 2020 was er sprake van een verhoogd gerelateerd zoekvolume van tuinmeubelen. Op het hoogtepunt, april 2020, werden er zes miljoen gerelateerde zoekopdrachten uitgevoerd op het gebied van tuinmeubelen. Wil je actuele informatie over de oriëntatie van de consument op tuinmeubelen? Informatie over de marktverhoudingen en trends op het gebied van soorten tuinmeubels, woonstijlen, kleuren, vormen, materiaalsoorten, prijsgevoeligheid, overige productkenmerken en opties? Ranglijsten met de meest gezochte merken, winkelformules en verkoopplatformen van verschillende soorten tuinmeubels en de jaarlijkse verschuivingen? Je leest het in de 195 pagina’s tellende Tuinmeubels Marktmonitor 2023 van marktdata.nl. Het onderzoeksrapport onderscheidt de volgende productgroepen: tuinmeubels totaal, tuinmeubel-/loungesets, tafels, stoelen, banken, kussens en parasols.

Over de Tuinmeubels Marktmonitor 2023 

De Tuinmeubels Marktmonitor 2023 biedt u inzicht in de (online) oriëntatie en interesse van de Nederlandse consument met betrekking tot tuinmeubelen. Het rapport behandelt de ontwikkelingen van het totaal aan tuinmeubels en per productgroep over de afgelopen vier jaar met vergelijkingen van voor en na corona, gedurende de afgelopen vier jaar en verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. 

Middels een analyse van Google big data over de afgelopen vier jaar (mei 2019 t/m april 2023) is de online consideration-fase van de customer journey in beeld gebracht (interesse en afweging). Waar zoekt men naar op het gebied van tuinmeubels? Welke trends zijn er in het zoekvolume en wanneer zoekt men? Naar welke soorten tuinmeubels, productkenmerken en leveranciers wordt er gezocht en wat zijn de verschuivingen in de markt? In de analyse is tevens het zoekvolume van aanbieders op het gebied van tuinmeubels per productgroep in kaart gebracht (merken, winkelformules en verkoopplatformen), onderverdeeld in tuinmeubels totaal, tuinmeubelsets, tafels, stoelen, banken, kussens en parasols. 

Het onderzoeksrapport telt 195 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk en Nederlandstalig uitgevoerd. Bent u actief in de tuinmeubelbranche of bent u op een andere wijze als professional werkzaam gerelateerd aan tuinmeubels dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader. 

Meer informatie over de Tuinmeubels Marktmonitor 2023 en bestelmogelijkheid vindt u op www.marktdata.nl.