De graadmeter voor de woonbranche, de woonbranche economische barometer, is in de maand juli, na een lichte verbetering in de voorgaande maand, verder verbeterd, maar staat nog altijd in het rood. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand juli twee en een halve punt gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind juli op een stand van -7,6. Met uitzondering van het producentenvertrouwen lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een verbetering zien, al bleef het consumentenvertrouwen ongewijzigd. Het is nog steeds het negatieve consumentenvertrouwen dat de barometerstand in het rood houdt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand juni 2023 uitgekomen op +2,7. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in juni een toename van de omzetwaarde van 2,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met 3,7 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten juni 2023

%

Consumenten vertrouwen juli 2023

%

Consumenten vertrouwen juni 2023

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in juli 2023 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam net als in juni uit op -39. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid veranderde niet. Consumenten zijn al 4 jaar onafgebroken negatief. Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden is wat negatiever geworden, maar het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie minder negatief.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren ook in juli minder positief dan een maand eerder. Hun vertrouwen ging van 1,0 in juni naar 0,1 in juli, aldus het CBS. Dit is de laagste stand sinds maart 2021. De daling van het vertrouwen komt vooral doordat producenten minder positief waren over de orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden waren ze minder positief. Het oordeel over de voorraden gereed product was echter minder negatief.

%

Producentenvertrouwen juli 2023

%

Producentenvertrouwen juni 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In juni 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 16.585 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 5,9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand mei werden er in juni zelfs 9,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -4,1 in juni gestegen naar 5,9 in juli 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier