De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand juli verder gezakt naar een stand van -15,5. De barometerstand noteerde daarmee de afgelopen maand een daling van 2,5 punten en sloot de maand juli af op de laagste stand sinds juli 2013. De cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen en de woningmarkt liepen de afgelopen maand verder terug. Alleen de deelindicator van het producentenvertrouwen staat nog positief.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand juni 2022 uitgekomen op -7,7. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in juni, net als in de voorgaande maand, een daling van de omzetwaarde van 7,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume daalde zelfs met 19 procent. Inmiddels is er wel sprake van een crisis in de woonbranche.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten

%

Consumenten vertrouwen juli 2022

%

Consumenten vertrouwen juni 2022

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in juli net iets somberder dan in juni, waardoor voor de derde keer dit jaar het laagterecord van het consumentenvertrouwen werd verbroken, aldus het CBS. In juli kwam het vertrouwen uit op -51, tegen -50 in juni. Ook het oordeel over het economisch klimaat en de koopbereidheid daalden naar het laagste niveau ooit. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde niet, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden iets verslechterde.

Producentenvertrouwen
In juli 2022 was de stemming onder ondernemers in de industrie iets positiever. Het vertrouwen ging van 8,1 in juni naar 8,4 in juli, aldus het CBS. De ondernemers in de industrie waren positiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

%

Producentenvertrouwen juli 2022

%

Producentenvertrouwen juni 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In juni 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.661 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 11,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van mei werden er in juni 0,6 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -2,3 in juni gedaald naar -11,6 in juli.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier