De afgelopen maand is de stand van de woonbranche economische barometer flink verbeterd na de daling van de afgelopen maanden. De barometer sloot de maand mei af op een stand van – 2,2. Dat is een verbetering van ruim 8 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De verbetering wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningtransacties en minder negatieve weekomzetmutaties van woondetaillisten.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten verbeterde de afgelopen maand met ruim 13 punten. Deze deelindicator is in mei daardoor uitgekomen op -16,7. Het is voor het eerst sinds 8 maanden dat deze deelindicator stijgt. 20 Procent van de woondetaillisten noteerde in mei een toename van de weekomzet tegenover 36 procent een daling. Toch voorziet nog altijd bijna de helft van de ondernemers de komende maand een omzetdaling.

%

woonwinkeliers die omzetstijging noteren

%

Woonwinkeliers die daling noteren

Consumentenvertrouwen in april 2019

Consumentenvertrouwen in mei 2019

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in mei onveranderd gebleven, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in april uit op -3. De deelindicator Economisch klimaat verbetert een fractie in mei. Deze deelindicator komt uit op -2, tegen -3 in april. Consumenten oordelen in april een fractie minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden,
maar een fractie minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid wijzigt niet in mei. Deze deelindicator blijft -3. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie verandert per saldo niet, maar zij vinden de tijd voor het doen van grote aankopen een fractie gunstiger.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen. Het vertrouwen ging van 6,7 in april naar 4,7 in mei, aldus het CBS. Dat is het laagste niveau na 2016. Producenten in de industrie waren in mei minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille. Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde ook. Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn echter positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter
dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen april 2019

Producentenvertrouwen mei 2019

Verkochte woningen in april 2019

Woningmarkt
In april 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 17.303 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 6,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van maart werden er in april 2,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 6,4. Dat is een verbetering van ruim 22 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.