De woonbranche economische barometer is in de maand november dieper in het rood beland. De barometerstand daalde in november met bijna vijf volle punten en sloot de maand november af op een stand van -8,9. Alleen de deelindicator over het producentenvertrouwen staat positief. De daling in november wordt vooral veroorzaakt door verslechterende cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen en de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand oktober 2021 uitgekomen op -2,2. Dat is een fractie beter ten opzichte van de voorgaande maand (-3,3). Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in oktober een daling van de omzetwaarde van 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam zelfs met 7,7 procent af.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten oktober 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten september 2021

%

Consumenten vertrouwen november 2021

%

Consumenten vertrouwen oktober 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in november 2021 verder verslechterd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -10 in oktober 2021. Consumenten waren in november pessimistischer over de economie dan in oktober. De deelindicator economisch klimaat ging van -14 naar -28. Consumenten waren zowel negatiever over de economie in de komende twaalf maanden als over de economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in november uit op -14, tegen -7 in oktober. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger.

Producentenvertrouwen
In november 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 12,3 in oktober naar 12,7 in november, aldus het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. De ondernemers in de industrie waren in november vooral positiever over hun orderpositie. Het oordeel lag op het hoogste niveau sinds 1985. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde. De ondernemers waren echter wat minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Maar alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

%

Producentenvertrouwen november 2021

%

Producentenvertrouwen oktober 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In oktober 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 16.191 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 26,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van september werden er in oktober 7,9 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -14,7 in oktober gezakt naar -26,9 in november.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier