Meten, weten en verbeteren

Het duurzame stoffenmerk FABRAA zet steeds meer stappen in de richting van haar plaats in een zo duurzaam mogelijke productie- en leverketen. Hierbij kijkt men niet alleen naar de eigen prestaties als het gaat om het minimaliseren van CO2 uitstoot maar ook naar die van toeleveranciers. “Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat de complete keten zo duurzaam mogelijk opereert. Om deze processen goed op elkaar te laten aansluiten zijn data onmisbaar. Met het delen van data over onze emissies nemen wij het voortouw in de keten, met de toekomstige wetgeving in ogenschouw”, aldus Bart Smarius, Sustainability Manager van het merk.

De duurzame transitie wordt nog niet vanuit consumentenvraag gedreven, maar vanuit de industrie door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen en of bewust zijn van aankomende wetgeving: “Wij moeten het voortouw nemen want wij hebben de kennis over materialen en productiemethoden, wij weten wat er al mogelijk is en moeten uitleggen hoe je het verschil kan maken.” FABRAA wordt geconfronteerd met een enorme groei van aanvragen van klanten over de samenstelling, de herkomst, de productiemethode en de footprint van de stoffen. Niet alleen van zakelijke opdrachtgevers maar ook van consumenten: “Het bewustzijn groeit en dat is goed. Er is veel beweging in de markt. In september komen we met ons jaarrapport over hoe duurzaam we zijn geweest in 2022: we liggen nog steeds op koers naar de 50 procent reductie van CO2 uitstoot in 2030 en een CO2 neutraal en circulair assortiment in 2035.” In september wordt ook de FABRAA Impact Calculator op de site actief, waarmee de impact van de stoffen door de klant zelf berekend kunnen worden: hoeveel CO2 uitstoot reduceer ik met zoveel meter van een FABRAA-stof?”

“DE KLANT KAN MET DE IMPACT CALCULATOR ZELF ZIEN HOEVEEL LITER WATER EN HOEVEEL ENERGIE HET KOST OM BIJVOORBEELD 100 METER VAN EEN FABRAA STOF TE PRODUCEREN.”

EIGEN IMPACT
Het merk meet ook de eigen impact ten opzichte van het nulpunt (2018, voordat het moederbedrijf Textaafoam verhuisde naar het huidige duurzame pand in Tilburg) en noteerde een verbetering van maar liefst 70 procent in 2022. “Het gebruik van hernieuwbare energie en gedegen afvalmanagement werpt zijn vruchten af”. Bart vervolgt: “Data over de uitstoot en de impact op het milieu door productie en transport zijn in de textielbranche inmiddels onmisbaar. Wij verzamelen deze gegevens en maken deze transparant en inzichtelijk. Inmiddels hebben we alle toeleveranciers aan boord en doen zij mee, dus ook hun data worden verzameld, in de keten geplaatst en inzichtelijk gemaakt. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die zelf ook actief verduurzamen en zij zien in dat we dit thema niet zomaar aankaarten. De wetgeving verwacht van ons steeds meer transparantie.” Data zijn volgens Bart een onmiskenbaar onderdeel van verduurzaming; hoe weet je anders dat je vooruitgang boekt. Automatisering is hierbij noodzakelijk om het behapbaar te houden. “Het is een zeer arbeidsintensief proces, extra werk voor iedereen. Tel dit op bij alle energie die gestoken wordt in productontwikkelingen, certificering, marketing en je merkt dat verduurzamen niet over 1 nacht ijs gaat. Data moeten betrouwbaar zijn en door iedereen op dezelfde manier gelezen kunnen worden zonder misverstanden. Al het extra werk wat op dit gebied gedaan wordt zie ik als een noodzakelijke investering, voorsorteren op wat er straks van ons wordt verwacht: totale transparantie.”

PLATFORM
FABRAA werkt voor het verzamelen van de data uit de keten samen met transparantie platform tex.tracer uit Amsterdam. Via tex.tracer wordt geverifieerde data uit de productie keten van een product tot op orderniveau opgehaald. Bart: “Zo wordt de gehele supply chain transparant gemaakt. Iedere leverancier of toeleverancier levert de data aan het onafhankelijke platform en is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Met behulp van een zogenaamde geolocatie stempel verifieert tex.tracer of elk document (certificaten bijvoorbeeld) van de leverancier komt en of die leverancier daadwerkelijk aan de order heeft meegewerkt. Ook sociale certificaten die bijvoorbeeld over werkomstandigheden gaan, kunnen in het platform worden opgenomen. Daarnaast maakt tex.tracer het makkelijker en beter om een Life Cycle Analysis uit te voeren. Leveranciers voegen data toe aan het platform waarna met behulp van bAwear Score (al een FABRAA partner en textielexpert op het gebied van footprint data) een LCA-berekening wordt uitgevoerd. We hebben steeds meer data nodig uit de gehele keten, met tex.tracer hopen we hier een flinke efficiency slag te kunnen slaan.”

WELOVERWOGEN KEUZE
“Het tex.tracer platform komt oorspronkelijk uit de modeindustrie, waar verantwoorde textiel en duurzaamheid al langer spelen en waar de volumes groter zijn. We zijn de eerste leverancier van meubelstoffen die werkt met het platform. Door vroeg in te stappen kunnen we kijken of dit platform echt bij onze keten past. Klanten eisen steeds meer betrouwbare informatie en de keten is lang en complex. Deze vindt zijn oorsprong vaak ver weg, via garens uit China of India, en tex.tracer heeft vanuit fashion ervaring met het integreren van data uit dergelijke landen. De eindgebruiker (onze klanten) kan door middel van bijvoorbeeld een QR-code een artikel scannen en de footprint en productieketen bekijken. Zo kunnen wij, maar ook onze klanten, een weloverwogen keuze maken.”

“WE HEBBEN STEEDS MEER DATA NODIG UIT DE GEHELE KETEN, MET TEX. TRACER HOPEN WE HIER EEN FLINKE EFFICIENCY SLAG TE KUNNEN SLAAN.”

METEN
Bart wil voor de transparantie alles in kaart brengen over de FABRAA stoffen: “Hoeveel groener zijn onze meubelstoffen? Voorheen gaven we enkel besparingspercentages over onze garenproductie, het was een belangrijke en mooie eerste stap, maar in het kader van transparantie moet het beter. We moeten het exact weten, in liters water die we besparen en kilogrammen CO2 die we minder uitstoten. Wat is de impact van de productie van een FABRAA-stof, uitgedrukt in liters en kilo’s? Samen met bAwear, hebben we dit in kaart gebracht en een tool ontwikkeld voor onze site die vanaf september actief is: de FABRAA Impact Calculator. Dat is nodig voor Scope 3 van onze strategie, waarbij we alles wat buiten onze directe invloed valt toch meenemen in onze data; in dit geval de zogenaamde ‘downstream scope 3 data’ van alle toeleveranciers. Zo helpen we ook de scope 3 impact van onze klanten inzichtelijk te maken en te verlagen. Maar we zijn er dan natuurlijk nog niet, we verwachten ook van onze klanten dat ze actief bezig zijn met de duurzame transitie. Uiteindelijk moet het eindproduct zo klein mogelijke footprint hebben. We willen toch het beste jongetje van de klas zijn.”

LOGISTIEK
Hij wijst op nog een andere factor: “Wist je bijvoorbeeld dat vanuit Brussel de komende jaren de emissiehandel van de grote industrie steeds verder wordt uitgebreid? Op steeds meer gebieden gaan ze een carbon taks invoeren; er wordt dan een tarief gerekend voor CO2- emissies. Zo krijgen we ook in de logistiek in 2024 en 25 te maken met extra CO2 taks. Dus ook op gebied van logistiek kijken we: welke partners verduurzamen nu al hun deel van het proces? Een stagiair van de opleiding logistiek in Breda heeft onderzoek gedaan voor ons. Hoe kunnen we ons logistieke proces verduurzamen, waar zitten de bottlenecks. Willen we duurzame zeevracht met scheepsmotoren op biodiesel? Vrachtwagens die op biodiesel rijden? We werken in een zeer prijsgevoelige markt en investeren in duurzaamheid betekent vaak direct doorberekenen in de prijs naar de klanten. Een wettelijke CO2-heffing op logistiek gebied gaat de markt in beweging brengen en gaat zeker zorgen voor een impuls aan duurzame investeringen.”

DYNAMISCH PROCES
Op product gebied is FABRAA ook aan het samenwerken met verschillende innovatieve leveranciers van duurzame materialen om zo de collectie stoffen verder uit te breiden, maar dit bevindt zich nog in een te vroeg stadium om nu al uit te kunnen lichten. “De focus ligt op dit moment op de integratie van data, zoals in het platform van tex.tracer en de FABRAA Impact Calculator op onze site vanaf september: de klant kan dus zelf zien hoeveel liter water en hoeveel energie het kost om bijvoorbeeld 100 meter van een FABRAA stof te produceren. Dit meten, weten en verbeteren loopt natuurlijk ook via onze klant naar de eindklant die deze gegevens steeds vaker exact wil en uiteindelijk moet weten.” Ook de presentatie van het eerdergenoemde jaarrapport over 2022, eveneens in september, zal bijdragen aan de bewustwording van het belang van data gedreven ondernemen om duurzaamheidsdoelen te halen, zo voorziet Bart. “Dit rapport helpt ons weer om ons beleid verder te verbeteren. We zijn goed op weg, maar dit is een dynamisch proces: het staat nooit stil, duurzaamheid kan en moet altijd verder worden ontwikkeld. Dat is onze verantwoordelijkheid richting de gehele supply chain en hopelijk zullen velen ons voorbeeld volgen.”

“WE LIGGEN NOG STEEDS OP KOERS NAAR DE 50 PROCENT REDUCTIE VAN CO2 UITSTOOT IN 2030 EN EEN CO2 NEUTRAAL EN CIRCULAIR ASSORTIMENT IN 2035.”

Dit artikel heeft u kunnen lezen in Interior Business Magazine 9-2023. Gemist? Kijk hier voor een abonnement!

Copyright
© 2023 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.