Op maandag 15 maart jl. zijn de cao-onderhandelingen hervat. Het CBM: ”Onder de huidige omstandigheden denken we toch tot goede afspraken met de bonden te kunnen komen voor een nieuwe cao. Vakbonden hebben ons laatste voorstel nog ter goedkeuring voorgelegd aan hun achterban, maar lijken dit met een positief gevoel te hebben gedaan. We hopen rond 1 april een terugkoppeling te krijgen van hen.”

De cao-onderhandelingsdelegatie heeft het voorstel met een positief advies aan het CBM-bestuur voorgelegd. Het gaat om een cao van 2 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021, met een loonsverhoging van 2% op 1 mei 2021 en 1,5% op 1 september 2021. Werkgevers die het financieel lastig hebben, kunnen met instemming van het personeel de loonsverhoging tijdelijk omzetten in vrije tijd. Met ingang van 1 januari 2022 moet de verhoging wel worden doorgevoerd. Op basis van 12 maanden komt de verhoging neer op 1,75%.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het verhogen van de leeftijd op een drietal ontziemaatregelen (o.a. weigeren overwerk en ploegendiensten naar 60 jaar i.p.v. 57), het moderniseren van het loongebouw en het introduceren van een zwaar-werkregeling met ingang van 1 januari 2022 voor werknemers vanaf 65 jaar.

”Deze laatste afspraak zien we als een win-win situatie die de duurzame inzetbaarheid kan bevorderen en verzuimkosten kan beperken. De aanvangsfinanciering zouden we zo veel als mogelijk via het sociaal fonds willen laten lopen.Begin april verwachten we te kunnen melden of er inderdaad een nieuwe cao is.”