Het College van Beroep van de Stichting Milieukeur heeft helaas geoordeeld dat de TPAC commissie (Toetsingscommissie Inkoop Hout) STIP nog niet had mogen goedkeuren. CBM vindt dit zeer teleurstellend. STIP zou een goed alternatief zijn voor FSC of PEFC-certificering bij CBM-leden.

Hoe werken FSC en PEFC?
Bij FSC en PEFC-certificering mag het bedrijf gecertificeerd en ongecertificeerd hout inkopen. Wanneer een klant vraagt om gecertificeerd hout, dan moet het bedrijf dit ook aanleveren. Een certificerende instantie controleert jaarlijks of dit daadwerkelijk is gebeurd. Bij FSC en PEFC is het belangrijk dat de stromen van gecertificeerd en ongecertificeerd hout dus goed uit elkaar gehouden worden, zowel fysiek in de fabriek als in de administratie.

Hoe werkt STIP?
Bij STIP-certificering mag door het bedrijf alleen nog maar gecertificeerd hout worden ingekocht. Hier is dus geen noodzaak om de houtstroom fysiek en administratief uit elkaar te houden. De inkoop wordt jaarlijks gecontroleerd door een certificerende instantie.

Situatie van onze leden (aldus het CBM):
“De meeste van onze leden gebruiken zachthout en kopen dit in van Nederlandse houthandels. In Nederland is meer dan 90% van het zachthout op de markt gecertificeerd. Het is voor veel leden dus niet moeilijk om volledig gecertificeerd in te kopen. Daar sluit het STIP-systeem goed op aan. Uiteraard is het voor het milieu ook veel wenselijker dat alleen nog maar gecertificeerd hout wordt ingekocht.” STIP zal in beroep gaan tegen het besluit en CBM steunt haar daarin.