CBM wil voor 12 maart een collectieve subsidieaanvraag indienen om zoveel mogelijk leden te helpen bij de installatie van zonnepanelen op het dak. Dat moet zorgen voor een lagere energierekening bij de leden én voor een verduurzaming van de branche. De collectieve aanvraag voor de SDE+ regeling wordt gedaan in samenwerking met de bedrijven Exasun en Jules Energy.

Wie in aanmerking wil komen moet een groot dak van meer dan 1.250m2 hebben, een grote aansluitwaarde hebben (3x80A) of meer dan 100.000 kWh per jaar verbruiken. Wie CBM-lid is en voldoet aan de voorwaarden kan zich aanmelden bij Dirk van Deursen van de CBM.

Het streven is om voor meer dan 100 bedrijven de collectieve aanvraag te doen. De kosten zijn 300 euro per deelnemend bedrijf. Na ongeveer drie maanden is duidelijk of de subsidie wordt toegekend, daarna hebben de deelnemers ongeveer een jaar om de installatie daadwerkelijk te doen.

Misschien een extra motivatie: alle bedrijven in Nederland moeten concrete stappen zetten om het energieverbruik terug te dringen. Per 1 juli 2019 is men wettelijk verplicht te melden welke maatregelen zijn genomen.