Volgens een recent Duits onderzoek dat aangehaald wordt door Christian Haeser (foto), voorzitter van de Duitse vereniging van handelaren in thuis- en kantoormeubilair, zijn Europese consumenten (in het onderzoek toegespitst op Duitsland) steeds meer bezig met circulariteit.

Het actief bijdragen aan de hoeveelheid afval wordt steeds meer vermeden, recyclen van producten en verpakkingen is inmiddels de norm, zo blijkt uit het onderzoek door Consors Finanz. Op dit moment is 41 procent van de Duitsers actief bezig met het verminderen van het kopen van verpakkingen, in heel Europa ligt dit percentage op 49 procent (dus bijna de helft). Wat betreft het verminderen van de productie van afval in het algemeen ligt het percentage op 51 procent in Duitsland (Europa: 46 procent). Dit uit zich in het kopen van levensmiddelen zonder verpakking (of zelf een verpakking meenemen naar de winkel) en het kopen van tweedehands producten. Zeven op de tien consumenten doet naar eigen zeggen actief aan recycling (Europa: 65 procent). Veertig procent van de Duitse consumenten gooit producten die niet meer gebruikt worden niet weg maar verkoopt deze of geeft de spullen weg aan een ander. In heel Europa is dit 43 procent.

Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagde Duitsers geeft aan in de toekomst minder nieuwe spullen te gaan kopen vanwege de noodzaak van recycling en circulariteit. Tegelijkertijd blijft eigendom voor 77 procent van de Duitsers (Europa: 75 procent) evengoed belangrijk. De overige 23 procent staat volledig open voor het leasen, huren of lenen van voorwerpen. En een op de drie Duitsers koopt geen tweedehands spullen (Europa: 30 procent). Het merendeel vindt het gewoon niet in orde om spullen te hergebruiken en staat op nieuw, een kleiner deel zou wel willen hergebruiken maar schrikt terug van de verminderde garantievoorwaarden van tweedehands spullen.

Helaas wordt in het onderzoek niet vermeld hoe het zit met het besteedbare budget van de tegenstanders van hergebruik. Rondvragen bij winkeliers leerde in het recente verleden dat met name mensen met een hoger besteedbaar inkomen eerder geneigd zijn om het nut van hergebruik te omarmen en dat de nadruk op eigen bezit boven betalen voor gebruik ook samenhangt met factoren als opleidingsniveau en sociale achtergrond.