Zoals iedere maand heeft Container xChange weer een rapport over de containermarkt in met name China en in de afgelopen maand april zijn de prijzen voor containers vanuit China weer gestegen. Als reden geeft de Duitse marktvoorspeller opnieuw de huidige geopolitieke spanningen.

De prijs voor een 40 voet container schommelt nu rond de 2.500-2.700 dollar met prijswijzigingen iedere 48 uur. De situatie in de Rode Zee met raketaanvallen van de Houthi’s is een reden maar ook de terughoudendheid van bedrijven in het verhuren van containers. Zij houden het aanbod liever lager dan de vraag om de prijzen op te drijven. De productie in Chinese fabrieken loopt weer volop, sommige fabrieken zijn volgeboekt tot september maar bedrijven wachten met verschepen tot de prijzen voor containers zich stabiliseren. Het bekende kat en muis spel, wie geeft het eerste toe?

Daarmee is de onrust weer helemaal terug na een periode van lagere tarieven tijdens een terugval in de vraag naar goederen uit China van de tweede helft in 2023. Toch is deze onrust niet te vergelijken met de periode direct na de pandemie toen de prijzen omhoogschoten want toen waren de magazijnen in China bomvol en dat is nu niet het geval. Men kan vanuit de rest van de wereld rustig de prijsontwikkelingen afwachten. De vraag blijft achter en het momenteel volop produceren is meer vooruit regeren dan op de vraag anticiperen, aldus het bedrijf uit Hamburg. Onzekerheid leidt op dit moment eerder tot prijsstijgingen dan dat de normale strategie van schaarste creëren functioneert voor containerverhuurders, aldus Container xChange.

Het bedrijf signaleert dus dat magazijnen in China met name verre van vol zijn, die in de Verenigde Staten en Europa zitten nog vol (want de vraag blijft achter) dus is de vraag naar nieuwe artikelen gering. Wat gebeurt er met de containers die nu over zijn? Een deel zit op de schepen die om Kaap de Goede Hoop varen om de Rode Zee te ontwijken. Een een deel staat leeg in havens over de hele wereld te wachten op vracht. Deze leeg vervoeren naar China is duurder dan ze in de havens te laten staan. Plus sommige van deze containers zijn aan het einde van hun levensloop. Evengoed zijn de prijzen voor containeropslag gestegen de afgelopen 5 maanden maar dat geldt vooral voor Chinese havens en niet voor bijvoorbeeld Rotterdam of Antwerpen.

Container xChange verwacht voor deze maand prijsstijgingen maar minder heftig dan in de afgelopen maand. De politieke onrust wereldwijd houdt dan wel aan maar zoals altijd in tijden van crisis: alles went en iedereen past zich aan waardoor er een zekere gewenning ontstaat.