‘The new intimacy’ is het thema van de 19e Dutch Design Week (DDW). Het festival staat daarmee dit jaar in het teken van de zoektocht naar nieuwe vormen van intimiteit. Een nieuwe balans in een tijd waarin we ons, mede door Covid-19, in versneld tempo anders ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen zijn gaan verhouden. Het thema illustreert daarnaast ook de unieke jaargang van het festival, namelijk een festival dat zowel plaatsvindt in een intieme fysieke vorm, als uitgebreid online. Ontwerpers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname aan DDW20.

Grote maatschappelijke uitdagingen waarvan we ons al langer bewust waren, zoals klimaatverandering, ongelijkheid of armoede, zijn door Covid-19 pandemie in een korte tijd nog verder geaccentueerd. Dit betekent dat we ons in versneld tempo anders ten opzichte van elkaar, de wereld om ons heen, onze spullen, onze gezondheid, onze data en onze overheid zijn gaan verhouden. Aan de ene kant is onze scope verplicht kleiner en intiemer geworden, aan de andere kant is de verbinding met de ander verder weg dan ooit. De zoektocht naar een nieuwe balans is ingezet. Een balans waarin belangrijke waarden als intimiteit en genegenheid niet verloren moeten gaan. Een uitdaging die vraagt om de kennis, verbeeldingskracht en inventiviteit van ontwerpers. Met optimisme en creativiteit komen zij met nieuwe concepten die inspireren, verwonderen én aanzetten tot actie. Ontwerpers laten zien hoe we ons in deze nieuwe werkelijkheid tot elkaar en de wereld kunnen verhouden.

Sinds 2012 bepaalt DDW een thema voor de week. Deze thema’s zijn de basis van de jaarlijkse publiekscampagnes van het evenement, en vormen het vertrekpunt van waaruit ontwerpers, bedrijven en andere deelnemers inhoud geven aan onder meer exposities, presentaties en bijeenkomsten.

De organisatie achter DDW maakte eerder al bekend dat er, na uitgebreid overleg met de ontwerp community, belangrijke partners en relevante instanties, is besloten het festival te laten doorgaan als een fysiek en online festival, met de focus op relevante matchmaking voor de ontwerpers. De recente versoepelingen in de Covid-19 regelgeving van het RIVM maken het mogelijk om het ‘live’ onderdeel te verbreden. De organisatie hoopt zo meer professionele bezoekers te kunnen verwelkomen in de vorm van geplande bezoeken aan studio expo’s en ‘design areas’. Concreet betekent dit dat ontwerpers zich vanaf vandaag kunnen aanmelden voor deelname aan zowel het online als het fysieke onderdeel van het festival. Er is een beperkt aantal fysieke locaties beschikbaar waar de organisatie samen met de ontwerp community invulling aan zal geven. Daarnaast organiseert DDW een uitgebreid online programma met virtuele exposities van ontwerpers wereldwijd, livestreams, video content, DDW talks, virtuele feestjes en meer.

Ontwerpers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname aan DDW20. Alle goedgekeurde deelnemers worden onderdeel van het online programma en krijgen de beschikking over een eigen digitale ruimte waarin zij een virtuele 3D expositie kunnen inrichten. Voor de mogelijkheden wat betreft het fysieke programma kan contact worden opgenomen met het programma team van DDW.