De Branchevereniging Projectinrichting BVP is met enthousiasme partner van InCoDa. De BVP verenigt de keten van projectinrichting; dat wil zeggen dat in merendeel projectinrichtingsbedrijven lid zijn van de vereniging en daarnaast de leveranciers en de vloeronderhoudsbedrijven. Dus veel van de exposanten op InCoDa zijn lid van de BVP of hebben er zijdelings mee te maken.

De kerntaken van de Branchevereniging Projectinrichting zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven. Het zwaartepunt van het beleid in de jaren 2020 – 2023 is gericht op duurzaamheid, kwaliteit en scholing/werving vaklieden. De BVP is lid van MKB Nederland en kan daardoor indien gewenst via dit kanaal de leden in de moeilijke corona-tijden ondersteunen met hulp van professionals.

Veel energie wordt gegeven aan opleidingen van vakkrachten. Het is immers voor alle projectinrichters en hun leveranciers van groot belang dat er ook in de toekomst voldoende vakkrachten beschikbaar zijn om de materialen op de juiste wijze te installeren.

Er zijn momenteel 4 MBO-opleidingen voor interieur-vakman. Vanuit de BVP wordt geadviseerd en worden waar mogelijk voorbeelden vanuit de praktijk aangedragen; want ook hier bestaat het gevaar dat theorie en praktijk uit elkaar groeien. Zodra het weer mogelijk wordt is ook de BVP aanwezig op de Open Dagen van de MBO-scholen, evenals op de scholingsmarkten door het land. De BVP presenteert zich daar doordat leden van de BVP aanwezig zijn die jeugdigen en hun ouders vol vuur vertellen van de mooie dingen die het vak met zich meebrengt. Er wordt iets gedemonstreerd en er zijn afbeeldingen van projecten. Dat alles wordt versterkt doordat de BVP een paar banners plaatst die potentiële leerlingen in het kort wijst op de projectinrichting. Een voorbeeld van zo’n banner gaat hierbij.

”Zo hoopt de BVP ook op de komende InCoDa beurs als partner van aanwezig te zijn. Een informatietafel zal worden ingericht en leden van de BVP zullen belangstellenden inlichten over werkzaamheden van de vereniging en eventueel lidmaatschap. Dat partnerschap komt ook tot uiting in het enthousiasme voor het jaarlijks evenement Nationaal Kampioenschap Woning- en Projectstofferen. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de BVP dit kampioenschap; alle leden worden opgeroepen om indien mogelijk interieur-vaklieden hieraan aan mee te laten doen. En om natuurlijk aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de kampioen.”

”Kortom, InCoDa en BVP zijn graag met elkaar verbonden!”