ACM beboet drie keukenbedrijven voor misleiding consumenten op beurzen

27-08-2019

Het -toch al slechte- imago van keukenverkopers wordt er niet beter op. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent boetes van in totaal 1.000.000 euro opgelegd. De boetes zijn opgelegd voor het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017. Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, consumenten lieten ondertekenen gaf ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen. De boetes van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn verhoogd met 50% omdat zij het onderzoek van de ACM hebben belemmerd.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Consumenten werden door de keukenbedrijven misleid. Daar treden we hard tegen op. Misleiding verstoort het vertrouwen in markten. En zonder vertrouwen draait de economie niet. Op de beurs ondertekenden de consumenten een formulier om in aanmerking te komen voor de speciale beurskorting. Het formulier wekte de suggestie dat zij ook verplicht waren een keuken te kopen terwijl dat helemaal niet hoefde.”

Misleidende keukenverkoop op beurzen

Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn alle onderdeel van hetzelfde concern. Uit onderzoek van de ACM bleek dat zij tussen 2015 en 2017 op beurzen zoals de 50+ beurs, de VT Wonen-beurs en de Huishoudbeurs, consumenten misleidden tijdens de verkoop van keukens. Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moest de consument een formulier invullen en ondertekenen. Op het formulier konden consumenten aangeven in welke keuken zij interesse hadden. Dit formulier leek op een koopovereenkomst. Zo stond in het formulier dat het om een koopovereenkomst ging, werd er een prijs genoemd en werden er betalingsvoorwaarden vermeld. Daarnaast werden algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Er stond ook in dat de consument 30% moest betalen als hij afzag van de koop. Deze werkwijze is misleidend. Volgens de ACM was alles erop gericht om de consument de indruk te geven dat ze een keuken hadden gekocht, terwijl in werkelijkheid de consument tot niets verplicht was en het slechts om een niet bindend aanbod ging.

Boetes

Voor deze misleidende handelspraktijk krijgt Brugman een boete van 250.000 euro. Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. De boetes voor Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn met 50% verhoogd omdat zij het onderzoek van de ACM hebben belemmerd. De ACM mocht van de bedrijven geen vragen stellen aan de beursmedewerkers van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent over de verkooppraktijken op beurzen. Daarmee belemmerden de bedrijven het onderzoek. Iedereen, ook individuele werknemers van een bedrijf waarnaar onderzoek wordt gedaan, is verplicht mee te werken aan onderzoek van de ACM en vragen te beantwoorden.

Tegen dit besluit van de ACM kunnen de bedrijven nog bezwaar of beroep aantekenen.