Met enige regelmaat informeert ING ons over trends in retail, met deskundig commentaar van Sector Banker Dirk Mulder. Deze keer laat hij zijn licht schijnen over onder andere de verwachte omzet voor groothandels in non food over 2022.

Omzet groothandel in non-food blijft in 2022 op peil

De groothandel kende in 2021 een uitzonderlijk hoge omzetstijging van circa 15%, volgens cijfers van ING Research. Er was sprake van zowel volumegroei als van flinke prijsstijgingen, vooral van grondstoffen. In 2022 is de omzetgroei naar verwachting minimaal (+1%).

 Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Na de voor de groothandel zeldzame volumekrimp in 2020 volgde een even uitzonderlijk groeiherstel in 2021. Er was behalve volumegroei als gevolg van een forse groei van de wereldhandel, een sterke prijsontwikkeling (+11%). De internationale handelsketens herstelden van de stillegging begin 2020. Het gevolg was een omzetgroei die ingezet werd in het 2e kwartaal. De groei bleef hoog, vooral door hoog oplopende prijzen. De hick-ups in de supply chain bleven namelijk voortduren, vooral omdat door de wereldwijde sterke vraagontwikkeling de tekorten aan bouwmaterialen en computerchips bij leveranciers opliepen. De omzet van groothandels in grondstoffen liet door de forse stijging van de olieprijzen de grootste toename zien.”

Tekort aan arbeidskrachten bepaalt het groeitempo van bedrijven in 2022

Volgens het CBS is een personeelstekort momenteel één van de meest ervaren belemmeringen in diverse bedrijfstakken. Dat geldt sowieso voor de detailhandel, waar het tekort aan arbeidskrachten razendsnel is toegenomen en groter is dan ooit. Voor bedrijven kan dit een rem zijn op groei.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Er is geen snelle oplossing voor het personeelstekort. Het is een direct gevolg van de bevolkingssamenstelling: het aantal ouderen neemt toe, en het aantal jongeren neemt af. En personeel uit het buitenland aantrekken of mensen omscholen kost tijd. Belangrijk is om te kijken hoe je mensen kan boeien en binden door een aantrekkelijke werkgever te zijn. Waarom zouden mensen bij je willen werken óf blijven werken? Ook kan je het werk op een andere manier organiseren waardoor je efficiënter werkt en minder mankracht nodig hebt. Kijk ook naar andere groepen die je nog niet aangesproken hebt, maar waar wel potentie zit. Bijvoorbeeld vijftigplussers. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in automatisering en andere procesoptimalisaties”.

Ondernemers aan het woord

Recent is ING Sector Banker Dirk Mulder (op de foto hierboven) in gesprek gegaan met twee ondernemers. Dirk bespreekt met hen de belangrijkste trends voor de sector: groei, platformisering, data, supply chain, duurzaamheid, en de impact daarvan op bedrijven. Beluister het gesprek met Linda Klunder, mede oprichter van Kumasi Drinks, waarin ze vertelt over het opstarten van een bedrijf en  haar drive om verspilling tegen te gaan.

Andere podcast:

Het verdwijnen van third-party cookies

Vanaf 2022 zullen alle third-party cookies in browsers onbruikbaar worden. Merken gebruiken deze al jaren om websitebezoekers te volgen, de gebruikerservaring te verbeteren en gegevens te verzamelen om advertenties op het juiste publiek af te stemmen. Ze worden gebruikt om te weten te komen wat bezoekers online bekijken als ze niet op websites van een merk zijn.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Het blokkeren van third-party cookies biedt ook kansen voor merken en retailers. In reactie op het verbod versterken merken hun first-party dataverzameling door een directe op toestemming gebaseerde relatie met klanten aan te gaan. Deze  datastrategie vermindert de afhankelijkheid van gegevens van derden. Maar eigen data stelt retailers ook in staat om hun eigen mediaplatform te creëren, waarbij ze rechtstreeks samenwerken met leveranciers of andere merken. Op die manier kunnen ze gepersonaliseerde communicatie en betrokkenheid bieden via de eigen kanalen. Hier kunnen partners en retailers data uitwisselen over doelgroepen en kunnen retailers profiteren van nieuwe inkomsten door het verkopen van data”.

Wet Ketenaansprakelijkheid dwingt tot een eerlijke keten

In maart 2021 stemde het Europees Parlement in met een wet die bedrijven verplicht hun aanvoerketen te onderzoeken op misstanden. Het is een voorzet aan de Europese Commissie, die met een eigen wetsvoorstel komt. Met deze wet wil de Europese Unie bedrijven bewuster maken van eventuele misstanden in landen waar de spullen vandaan komen. Maar de Raad voor regelgevingstoetsing van de EC stuurde het stuk tot tweemaal toe terug naar de tekentafel.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Het wordt dankzij de nieuwe wet alleen maar belangrijker dat bedrijven hun ‘due diligence’ op orde hebben, zoals het identificeren van potentiële risico’s op het gebied van mensenrechten en milieu. Minstens zo belangrijk is om er vervolgens naar te handelen door die risico’s te vermijden of te verkleinen. Inzicht in je productieketen vraagt om intensievere handelsrelaties. Goed contact en wederzijds vertrouwen zorgen ervoor dat bedrijven bij problemen samen naar oplossingen zoeken. Zeker bij de momenteel nog steeds hectische situatie kan een goede relatie met je handelspartners het verschil maken”.

Omzet e-commerce in vierde kwartaal stijgt licht

De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van 2021 ongeveer 6% meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal 2020, meldt het CBS. De totale omzet van 2021 lag ongeveer 4% hoger dan in 2020. Vooral de omzet van de non-foodsector groeide hard met 11,4%, terwijl de omzet van de foodsector met -0,7% licht kromp. Daarnaast is online 3% meer omgezet door de detailhandel. In het eerste kwartaal van 2021 piekte de groei van de internetomzet nog op ongeveer 85%, maar na een volledig coronajaar zwakte de groei in de daaropvolgende kwartalen af.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “De positieve cijfers over 4e kwartaal zijn een uitzonderlijke prestatie mede gezien het beeld voor december, die door de sluiting van de winkels dramatisch was. Wederom was de detailhandel het slachtoffer van de genomen maatregelen. Opvallend is ook dat de groei van internet fors afvlakt en vanaf juli onder de 10% ligt. En dat terwijl een deel van de consumenten vanaf oktober al hun Sint- en Kerstinkopen zijn gaan doen. Toch is die daling logisch gezien ontwikkelingen in Q4 2020 (+50% in oktober, +57% in november en december). Toch zijn de feestdagen eind 2021 goed geweest voor de (digitale) retail, gezien de eerdere positieve berichten. Voor 2022 verwacht ING Research een omzetgroei in de retail van hooguit 2,5%. Belangrijke oorzaak zal liggen in de verwachte prijs verhogingen. Online omzetgroei in 2022 wordt geraamd op circa 6%.”