Voorlopen en voorsorteren

Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor FABRAA. Het merk voor duurzame meubelstoffen lanceerde drie nieuwe kwaliteiten en berekende daarnaast voor het eerst waar het staat wat betreft de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten, zowel door de gehele productieketen van de stoffen als door moederbedrijf Textaafoam zelf. Sustainability Manager Bart Smarius: “We lopen voor op onze ambities, we weten nu hoe we onszelf moeten en kunnen verbeteren.” Ook staat FABRAA op het punt om een belangrijke samenwerking met een lokale textielpartner op te starten waarbij post-consumer textielafval duurzame meubelstoffen worden.

“MET ONZE DATA KUNNEN WE ONZE KLANTEN, PRODUCENTEN EN RETAILERS, HELPEN OM HUN GEGEVENS INZICHTELIJK TE MAKEN”

Om met de drie nieuwe kwaliteiten te beginnen: Wish, Fjord en Dream zijn alle drie vlak geweven kwaliteiten waarbij Wish en Fjord een voorzijde hebben van respectievelijk 65% en 100% hergebruikt polypropyleen (RPP). Dream is een kwaliteit uit 100% RPET (hergebruikt PET), zowel aan de voor- als de achterzijde. Bart: “We merken dat RPET inmiddels een begrip is bij onze klanten: het is een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor virgin polyester. Het heeft de betrouwbare eigenschappen die onze klanten gewend zijn, maar hebben een significant lagere voetafdruk. Op de lange termijn willen we toewerken naar een industrie waar van gebruikt textiel nieuw textiel wordt gemaakt, echter zien we RPET als een onmisbaar transitie materiaal, die bijdraagt aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Vandaar dat RPET een zeer belangrijke tussenstap voor ons is, met goede producteigenschappen en een lange levensduur.”

REDUCEREN
Wat betreft de eigen ambities als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van CO2 heeft FABRAA in 2023 voor het eerst de eigen impact berekend. “Binnen onze supply chain hebben we al een reductie van bijna 60 procent ten opzichte van 2018 weten te realiseren. In onze eigen operatie een reductie van ruim 70 procent. Hiermee lopen we voor op onze doelstellingen, we weten nu hoe we een aanzienlijke reductie kunnen bereiken en we gaan door op deze weg.” Een uitgebreid Annual Sustainability Report 2022 zal te zien zijn op de komende editie van Heimtextil in Frankfurt (9 tot en met 12 januari 2024) waar FABRAA voor het eerst aan deelneemt. Uiteraard zijn alle kwaliteiten van het merk ook te zien op de stand in hal 4.0, stand C66.

SAMENWERKEN
Omdat het streven van FABRAA is om textiel volledig circulair te blijven verwerken is er onder andere een samenwerking gestart met een bekende Brabantse partner die post-consumer textielafval inzamelt en verwerkt tot herbruikbare garens. Bart: “Samen maken we van ingezamelde kleding een solide meubelstof. Dat is een zeer complex proces, zowel het uit elkaar halen als het opnieuw spinnen van de garens en het weven van een nieuwe meubelstof. We hebben de introductie van deze stof meerdere malen uit moeten stellen, omdat we niet wilden inboeten op kwaliteit. Het was een lang en intensief project, maar nu hebben we het toch voor elkaar gekregen. Na jaren ontwikkelen hadden we gehoopt het artikel in Frankfurt te kunnen presenteren, maar dit gaat nu later, in april of mei, gebeuren. Het moet in onze filosofie meteen geschikt zijn voor volumeproductie en dat is het nu nog niet. Het laat zien dat verduurzamen niet over 1 nacht ijs gaat, maar met de juiste partners en instelling is veel mogelijk.”

“WE MERKEN DAT RPET INMIDDELS EEN BEGRIP IS BIJ ONZE KLANTEN: HET IS EEN DUURZAAM, BETROUWBAAR EN BETAALBAAR ALTERNATIEF VOOR VIRGIN POLYESTER”

RAPPORTEREN
Nu FABRAA van zichzelf en de gehele productie- en leverketen in kaart heeft gebracht waar het staat ten aanzien van CO2 uitstoot is de blik gericht op de staart van de keten: de detaillist. “Grofweg staat duurzaamheid voor meer transparantie in de keten, data (meten is weten) en vervolgens blijven verbeteren waar het pijn doet. Deze data en transparantie is niet heel sexy om over te praten, maar we moeten niet onderschatten hoeveel moeite het kost om dit accuraat en efficiënt
te managen. Wij kunnen inmiddels aan iedereen laten zien welke scores in reductie we halen en zijn daar heel transparant in. Volgens een recent rapport van ABN AMRO realiseert het overgrote deel van het mkb zich niet dat vanaf 2025 de rapportageplicht vanuit CSRD indirect ook voor veel van hen gaat gelden. Om een dergelijke rapportage op poten te zetten is een flinke aanloop nodig, zo hebben we dus zelf gemerkt. Met onze data kunnen we onze klanten, producenten en retailers, helpen om hun gegevens inzichtelijk te maken. Vanaf 2025 moeten veel van hen al rapporteren over hun CO2 uitstoot in 2024. Op tijd voorsorteren op de komende regels vanuit de EU is echt nodig.”

www.fabraa.com

Dit artikel heeft u kunnen lezen in Interior Business Magazine 15-2023. Gemist? Klik op de button en kies je abonnement.

Copyright
© 2024 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.