De voorzitter van Fedustria, Fa Quix, heeft in een column een pleidooi gehouden om de Belgische scholen zo lang mogelijk open te houden. Waarom? Lees hieronder.

“De tweede golf van de coronabesmettingen is nu volop aan de gang. De overheden, zowat overal in Europa, kunnen niet anders dan strengere matregelen nemen. Maar de vraag blijft: welke maatregelen? Dat zal een eeuwige discussie blijven. En onvermijdelijk zullen bepaalde delen van de samenleving of economische sectoren harder getroffen worden dan andere. Dus niet dát er maatregelen getroffen worden, is de discussie, maar wélke. Net zoals in de eerste golf van maart/april moet de ziekenhuiscapaciteit, en dan vooral het aantal bedden op intensieve zorg, het ijkpunt zijn.”

“Ons zorgsysteem mag niet crashen. Maar onze economie ook niet. Anders zal het zorgsysteem op termijn toch ernstig in gevaar komen. Bijgevolg moet zeer oordeelkundig worden afgewogen welke maatregelen gepast zijn: ze moeten voldoende doeltreffend zijn, noodzakelijk, maar niet buitensporig. Een nieuwe algemene lockdown, zoals Ierland zonet beslist heeft voor liefst zes weken tot 1 december, zou absoluut disproportioneel en buitensporig zijn. Ierland houdt wél de scholen open, maar grote delen van de economie worden lamgelegd, voor zés weken. Dat zal de economie de dieperik in duwen.”

“De beslissing in België om alle cafés en restaurants te sluiten, is ook disproportioneel. Onze politici die anders graag naar het zuiden kijken, hebben nu het hoofd gewend naar onze Noorderburen die enkele dagen eerder de horeca gesloten hebben. Frankrijk, dat doorgaans strenger is dan ons land, sluit de horeca echter niet, maar legt er wel strengere maatregelen op, zoals sluiting om 21 uur. De Franse President Macron heeft een stringent maar tegelijk proportioneel pakket aan coronamaatregelen uitgevaardigd.”

“Een nieuwe algemene lockdown is dus uit den boze. En het beleid in ons land moet er ook voor zorgen dat de scholen maximaal open blijven. Anders gaat de economische motor van ons land blokkeren en gaan vele jongeren hun toekomst gehypothekeerd zien wegens een te grote leerachterstand. Dat het aantal nauwe contacten tijdelijk beperkt wordt, is begrijpelijk. Maar niet dat men het sociale en economische leven zo goed als volledig zou platleggen.”

Op de foto de Vlerick Business School in Gent.